Att välja bort återbetalningsskyddet i tjänstepensionen kan ha en betydande ekonomisk påverkan på pensionen. – Vår beräkning visar att en 35-åring med en månadslön på 35 000 kronor som väljer att avstå från skyddet kan öka sin pension med upp till 2 000 kronor per månad i 20 år, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar som också räknat ut hur mycket olika antal år utan återbetalnings-skydd ger i ökad pension. För jämförelse har hon även räknat ut hur mycket familjen går miste om ifall hen går bort och inte har ett återbetalningsskydd.

Genom att göra detta val för tjänstepension kan du höja din pension ganska mycket. De extra hundralapparna eller tusenlapparna du kan få genom att avstå från skyddet kan alltså ge mer i plånboken. Men att ta bort skydd kan också innebära att din familj riskerar att går miste om stora belolopp när du avlider. Men många är inte medvetna om att det alltså är möjligt att avstå från skyddet när det inte längre behövs, förklarar Trifa Chireh; – Det är bra att då och då se över ditt val av återbetalningsskydd och se till att det stämmer med din nuvarande livssituation. Om dina barn till exempel har vuxit upp och är självförsörjande kanske det inte längre finns någon anledning att ha återbetalningsskydd. Om din familjesituation förändras kan du ansöka om att lägga till eller ta bort ett återbetalningsskydd. Ditt val behöver alltså inte vara bestående. Du har möjlighet att lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet om din familjesituation ändras. I de flesta tjänstepensionsavtal kan du lägga till skyddet när du gifter dig, blir sambo eller får barn men tänk på att om du vill lägga till det igen vid ett senare tillfälle krävs det att du genomgår en hälsokontroll. Enligt beräkningar från Länsförsäkringar kommer en person med en slutlön på 35 000 kronor per månad ha cirka 1 180 000 kronor i sin tjänstepensionsförsäkring vid 65 års ålder när hen går i pension och har en livsvarig utbetalningstid. Om personen avlider vid 85 år och inte har återbetalningsskydd går familjen inte miste om några pengar men om hen avlider vid 65 års ålder går familjen miste om 5 000 kronor per månad i 20 år. Avlider hen vid 75 år och har hunnit ta ut pensionen under 10 års tid innebär det att familjen går miste om 6 100 kronor i månaden i 10 år. Så här kan du tänka kring återbetalningskydd beroende på din ålder och livssituation: k 25–35 år: Du är i början av arbetslivet och har inte hunnit tjänat ihop ett stort tjänstepensionskapital och kanske ännu inte har någon familj att skydda. Då är det onödigt att ha återbetalningskyddet. k 35–55 år: Om du har barn som bor hemma eller en partner du lever med bör man ha återbetalningskyddet. Du kan alltid lägga till skyddet när du gifter dig, blir sambo eller får barn. k 55–65 år: Nu har ditt pensionskapital hunnit växa och kan nu uppgå till hundratusentals eller till och med miljontals kronor. Om du skulle avlida och saknar återbetalningsskydd kommer dessa pengar inte att tillfalla din familj. Din familjesituation kan ha förändrats sedan tecknandet av tjänstepensionen. Om du har separerat, måste du aktivt välja bort efterlevandeskyddet för att öka din pension. k 65 år och uppåt: Nu är det en bra tidpunkt att överväga att ta bort skyddet för att höja din pension. Det är din ekonomi och familjesituation som avgör om du ska behålla det eller inte. Behåller du skyddet kan ditt pensionskapital du inte tar ut ses som en inkomstförsäkring för dina efterlevande. Om du har flera tjänstepensioner och din familj skulle klara sig bra ekonomiskt om du skulle gå bort, kanske du inte behöver ha skyddet i alla dina tjänstepensioner. Kom ihåg att du kan välja att ha skydd på några av dina tjänstepensioner och avstå från det på andra. Om du är osäker, kontakta en pensionsrådgivare. Fakta återbetalningsskydd Återbetalningsskyddet fungerar som ett efterlevandeskydd i din tjänstepension. Det innebär att din make/maka, sambo eller barn – ärver ditt tjänstepensionskapital om du avlider. Om du inte har återbetalningsskydd kommer pengarna istället att fördelas till andra pensionssparare som också har valt bort skyddet, i form av så kallade arvsvinster.Återbetalningsskyddet är frivilligt, i flera tjänstepensioner måste du aktivt lägga till skyddet medan i andra är det automatiskt förvalt. Om du vill att ditt pensionskapital ska tillfalla din partner eller dina barn bör du välja återbetalningsskydd. Detta skydd ger en ekonomisk trygghet för din familj, särskilt om de är beroende av dig. Det kan till exempel öka chansen att din partner och barn kan bo kvar i bostaden. Du som har kollektivavtalad tjänstepension kan se vilket skydd du har genom att logga in på din valcentral. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal behöver du istället kontakta det försäkringsbolag som du har din tjänstepension hos. k ITP, Privatanställd tjänsteman ser sitt skydd hos Avtalat.se k BTP och FT, Privatanställd tjänsteman ser sitt skydd hos Valcentralen.se k SAF-LO, Privatanställd arbetare ser sitt skydd hos Fora.se k PA-16, Statligt anställd ser sitt skydd hos SPV.se k AKAP-KL och KAP-KL, Kommun- och landstingsanställd ser det hos Valcentralen eller Pensionsvalet.