Aktiebolagskonkurserna fortsätter att öka, antalet konkurser i Sverige har ökat med 10 procent. I en europeisk jämförelse, som affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe tagit fram, placerar sig Sverige på en andra plats över länder med störst konkursökning.  
I samband med att Creditsafe summerar konkursläget har en jämförelse gjorts mellan olika länder i Europa. I topp ligger Storbritannien som ökade med 14 procent jämfört med föregående år. För Sverige betyder ökningen på 10 procent att konkurserna nu ökat i samma höga takt två år i rad.
– Konjunkturläget är svårbedömt, eftersom vi ser både positiva och negativa tecken i statistiken. Storbritannien och Sverige står överlägset för de största konkursökningarna, samtidigt som antalet konkurser faktiskt minskar i flera andra länder. Men att utvecklingen skiljer sig mellan länder är inte unikt detta år. Vår undersökning omfattar konkursstatistik fem år tillbaka i tiden och inte heller tidigare har vi sett någon enhetlig trend för samtliga länder, säger Krister Jonsson, Sverigechef på Creditsafe.  
Konkursutvecklingen bland de europeiska länderna är inte entydig  Storbritannien sticker ut negativt på flera sätt. 2011 ökade konkurserna med hela 177 procent vilket är den i särklass största ökningen i hela undersökningen. Anmärkningsvärt är också att landet för varje år sedan 2009 har uppvisat en ökning av antalet konkurser. Även i grannlandet Irland har konkurserna ökat markant för varje år. 
Tyskland uppvisar en ökning på 2 procent jämfört med samma period året innan. Nederländerna, Frankrike och Belgien tillhör de länder där konkurserna minskade. Störst minskning, 22 procent, hade Nederländerna. 
Det mest framträdande nedgången finns i Frankrike, där konkurserna har minskat under tre år i följd. En trend som går att urskilja är att Nederländerna och Belgien, från att ha uppvisat ökningar under tre år, nu har vänt och visar konkursminskningar. Sett över tid är Tyskland det land med minst variationer i konkursutvecklingen.