2023 gick till historien som det högsta konkursåret sedan finanskrisen på 90-talet. Konkursvågen har pågått sjutton månader i rad och drabbat både stora och små företag i alla län och branscher. Värst drabbat är sportsektorn, bilhandlare och byggbranschen. Under året gick 1,08 procent av Sveriges aktiebolag i konkurs. Höga konkurstal kommer fortsätta prägla större delen av 2024.

När kreditupplysningsföretaget Creditsafe summerar konkursåret 2023 så är det med högsta antalet konkurser sedan deras mätningar började 1999. Totalt har 8 243 aktiebolag gått i konkurs under januari till december i år, jämfört med 6 289 under förra året. En ökning med 31 procent. Årets konkurser drabbar dessutom över 24 000 anställda, vilket är hela 40% fler jämfört med året innan. – Det är en tuff och sorglig utveckling att vi nu ser så här många företagskonkurser. En tragedi för både ägare och anställda, och många människor som påverkas. Vår bedömning är att höga konkurstal kommer prägla större delen av 2024. Trots detta finns ljusglimtar, bland annat positiva signaler om att räntetoppen nu är nådd och att inflationen är på nedgång. Det innebär förhoppningsvis att den kraftigt ökade konkurstrenden kan bromsa in och stabiliseras under året, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe. Av samtliga årets konkurser har 3 av 10 blivit beviljade skatteanstånd, det vill säga tagit emot stöd (och skjutit upp skatteinbetalningar) under pandemin och framåt.

Branscherna med störst ökning

Lågkonjunktur med höga räntor, ökade kostnader och kunder som håller i plånboken har slagit hårt mot nästan alla branscher. Störst ökning under året har Sportaffärer och sporthallar med 83 procent, bilhandlare med 41 procent samt byggbranschen med 38 procent. Totalt har 1 487 byggfirmor och entreprenörer slagits ut. Även detaljhandeln har haft stora utmaningar med 983 handlare i konkurs, en ökning med 30 procent.

Konkurser i förhållande till antal företag

Trots rekordnivåer i antalet konkurser, är andelen företag som går i konkurs inte alarmerande hög, men däremot högsta sedan 2015. Under året gick 1,08 procent av Sveriges 762 000 aktiebolag i konkurs. Det kan jämföras med 0,85 procent förra året och 0,82 procent året innan det. Eftersom antalet aktiebolag ökat kraftigt senaste 10 åren behöver konkurserna jämföras mot mängden bolag. – Vi är egentligen tillbaka på nivåerna som det såg ut innan pandemin. De senaste åren har vi haft extremt låg konkursutsatthet. Många företag överlevde tack vare statligt stöd under pandemin, men det blev även konstgjord andning. Samtidigt startades väldigt många nya bolag under denna period, säger Henrik.

Största konkurserna – byggföretag, flygbolag och hustillverkare

Ovanligt många större bolag har gått i konkurs under 2023, däribland flera stora byggföretag. Hela 68 aktiebolag hade över 100 miljoner i omsättning, förra året var det endast 40 bolag. En tredjedel av alla aktiebolag som gått i konkurs under året saknar dock omsättning eller har inte skickat in något bokslut. Årets största konkurs blev byggföretaget Fastec Sverige, med en omsättning på drygt 1,2 miljarder. Detta följt av flygbolaget Nova Airlines med 874 miljoner i omsättning samt hustillverkaren Anebyhusgruppen med en omsättning på 834 miljoner. Sistnämnda var även största arbetsgivaren med 206 anställda.

Företag med över 100 år på marknaden

Tre av de konkursade aktiebolagen startade för över 100 år sedan – tryckeriet Holmbergs i Malmö (1907), fastighetsbolaget Lilla Lee Fastighets (1922) och elektronikföretaget Novametric (1923).

Inget län klarade sig undan konkursvågen

Tuffast utveckling under året har företagen i Blekinge (86 procent), Gävleborg (55 procent), Jämtland (52 procent) och Örebro (45 procent) haft. Tre av fem konkurser sker i våra storstadsregioner och även där noteras stora ökningar – Stockholm (35 procent), Västra Götaland (31 procent) och Skåne (27 procent).

Årets avslutades med ännu en toppnotering

Under enbart december gick hela 848 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 674 förra året och en ökning med 26 procent. Detta är långt över genomsnittet för en decembermånad. Största konkursen blev ytterligare en hustillverkare – Forsheda Hus AB, med 333 miljoner i omsättning. Ett annat välkänt bolag är cykelhjälmsföretaget Hövding med 99 miljoner i omsättning.

Nystartade företag minskar

Totalt startades 48 538 nya aktiebolag under 2023. Det är 13 procent färre jämfört med året innan. Men antalet är i linje med 2019, året innan pandemin.