Antalet anmälningar om bluffakturor minskade med 20 procent förra året. Den här typen av kriminell verksamhet, som i huvudsak riktas mot företag, kom därmed ner på den lägsta nivån under de senaste fem åren. Det visar en sammanställning som Visma gjort av statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.
– Det är bra att den här bluffmarknaden krymper. Vi ska dock komma ihåg att den fortfarande är stor och att många småföretagare även nu drabbas av både kostnader och juridiska problem till följd av bluffakturor, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.
 
Positiv utveckling
Efter rekordåret 2011, när nästan 17 000 anmälningar om bluffakturor gjordes till polisen, sjönk antalet anmälningar 2019 till drygt 16 000. Under 2020 registrerades knappt 13 000 anmälningar. Den kraftigaste minskningen kom det sista halvåret.
Rolf Dahlberg tror att det finns ett klart samband mellan det minskade antalet bluffakturor och det faktum att flera anmälningar på senare år lett till rättegång och fällande domar.
– Det är viktigt att samhället tydligt markerar att ljusskygg verksamhet av det här slaget inte tolereras. Landets småföretagare måste känna att de har rättsväsendet bakom sig i jakten på fakturabedragarna, säger han.
 
Regionala skillnader
De regionala skillnaderna i brottsutvecklingen fortsätter att vara stora. 7 av 21 län uppvisar ökningar och allra mest ökade anmälningarna i Blekinge (+88 procent) och Östergötland län (+67 procent). Den största minskningen noteras i Kalmar län (-84 procent).
 
Fakta om bluffakturor
2013 polisanmäldes 12 864 fakturabedrägerier, enligt Brottsförebyggande rådets preliminära statistik. Det kan jämföras med 16 068 anmälningar 2019, vilket ger en minskning med 20 procent. Bedrägeri med hjälp av bluffaktura är en brottstyp där enskilda anmälningar kan innehålla ett stort antal brott. Därför kan ett län ett enskilt år uppvisa stor skillnad jämfört med andra år.