Klagomålen på hantverkare ökade med tio procent under under förra året jämfört med året tidigare. Det visar färsk statistik som Konsumentverket tagit fram.
Varje år sammanställer Konsumentverket statistik över klagomålen till landets konsumentvägledningar. Ända sedan mätningarna började har boendefrågor legat överst på klagotoppen.
Av de totalt cirka 104 000* konsumentklagomålen från förra året handlade 21 785 om boende, det vill säga mer än vart femte klagomål. Hälften av dessa klagomål handlar om reparations- och underhållstjänster – en ökning med tio procent jämfört med året innan.
När det handlar om reparations- och underhållstjänster handlar klagomålen många gånger om att arbetet blev dyrare eller inte utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet.
– Vårt bästa råd är att se till att avtala om det som är viktigt för dig. Vad ska ingå, vad ska det kosta och när ska det vara klart. Ett skriftligt avtal minskar risken för missförstånd och det blir lättare för dig att få rätt om du är missnöjd och vill klaga, säger Helena Olofsson.
Det är även viktigt att avtala om tilläggsarbeten som kan uppstå under resans gång, men som inte fanns med i grundavtalet.
Helena Olofsson igen:
– Jag vill betona att mängden klagomål på tjänster som rör boendet  inte behöver betyda att branschen som sådan är oseriös. Men båda parter behöver förstå vikten av att kommunicera ordentligt så man inte redan från början har olika förväntningar på slutresultatet. Boendet är så viktigt för oss och det handlar oftast om mycket pengar. Det är därför inte så konstigt att många vänder sig till sin konsumentvägledare när det uppstår problem.
På andra plats i klagomålsstatistiken kommer tjänster som rör telefoni och internet och på tredje plats fordon och transporter. Tidigare år har fordon och transporter (här handlar det framförallt om bilreparationer) länge innehaft andraplatsen.
*Totalsiffran över klagomål är inget exakt mått på konsumenternas problem eftersom 61 av landets 290 kommuner inte ingår i statistiken. Siffrorna från Konsument Göteborg ingår inte heller i sammanställningen eftersom deras kategorier inte sammanfaller med verkets.
Källa: Konsumentverket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rabattkod Swiss Clinic