I mitten av november var det dags för årets upplaga av Kvalitetsmässan och i vanlig ordning lockade den rejält med folk och många celebra gäster var på plats.

Mässan har arrangerats 15 gånger sedan starten 1989, den arrangeras alltså vartannat år, och är idag Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. De som är mest intresserade av att närvara arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna: tjänstemän och förtroendevalda, men även företag och förebilder som bidrar till att Sveriges offentliga verksamheter i många avseenden är världsledande. Men mässan är också intressant för alla som lever och verkar i vårt samhälle inte minst tack vare de priser som delas ut. Exempelvis är det såklart intressant att veta hur ens kommun står sig i den digitala utvecklingen och för stockholmare känns det säkert lite extra bra när det kommer till digitalisering. Men mer om det lite senare i texten.
Under de dagar som mässan pågick kunde man se toppolitiker tillsammans med innovativa nytänkare, forskare och toppchefer från såväl Sverige som övriga världen. Onekligen en spännande blandning med personligheter.
En hint om digniteten på mässan får man när man ser vilka partiledare som var på plats för att diskutera och ge sin syn på hur landet ska utvecklas och hur det nya Sverige ska se ut. Som besökare hade man chansen att ta del av åsikterna från finansminister Magdalena Andersson samt följande partiledare partiledare: Annie Lööf från Centern, Ulf Kristersson från Moderaterna, Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet och Ebba Busch Thor från Kristdemokraterna. Fokus för året låg på hur digitaliseringen kan bidra till att utveckla välfärden och hur integrationen sker på ett bra sätt.
På mässans konceptyta ”Den smarta staden” visade innovativa företag upp sina samhällslösningar och ett framtidsscenario där digitala lösningar kompletterar och utvecklar många av de tjänster som offentlig verksamhet ansvarar för idag.

I dagarna tre

Kvalitetsmässan pågick i tre dagar och det var ett digert utbud som stod på programmet. Många besökare åkte därifrån nöjda och fyllda med inspiration och hade säkerligen stor nytta av det som de tagit in när de väl var tillbaka på jobbet.
Vi ska snart titta närmare på de priser som delades ut under mässan men först snabbt visa på det stora utbudet genom att presentera de öppna seminarier som var under dessa dagar.

Så här beskrevs de i programmet inför Kvalitetsmässan:
k Tema vård & omsorg erbjuder ett brett utbud av seminarier med inriktning mot kvalitetsutveckling i äldreomsorgen, patientcentrerad vård och it-stöd i vården.

  •  Tema skola tar upp hur vi skapar rätt förutsättningar för en både framgångsrik och trygg skola, den digitala utvecklingen, det kollegiala lärandet och kompetensutveckling för skolans personal.
  • Tema ledarskap & utveckling erbjuder flera seminarier om innovationer, framtidens ledarskap och organisationsutveckling genom effektivare styrmodeller.
  • Tema samhälle tar upp samhällets stora frågor, integration, klimatet, flyktingmottagande och stadsutveckling.

Utmärkelserna

Nu är det ju så att årets upplaga av Kvalitetsmässan är slut och vi kan nu bara titta i backspegeln och ta in den information som finns att ta del av. Viktigast är då de priser som delades ut. Via dem kan vi ju faktiskt se hur vilka kommuner och organisationer det är som sticker ut. Genom dessa kan vi också ta lärdom och se vilka åtgärder de har gjort för att ligga i framkant och förtjäna de priser de har tilldelats.
Kvalitetsmässan har fem olika utmärkelser vila presenteras här tillsammans med den text som arrangörerna själva har skrivit om utmärkelserna.

Utmärkelsen GötaPriset:

GötaPriset, som är den äldsta av Kvalitetsmässans utmärkelser och är öppet för alla typer av verksamheter. Det kan vara offentliga, privata eller idéburna utförare. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är lika välkomna. Det viktiga är resultatet. En bättre verksamhet för de pengar vi satsar gemensamt på välfärd och ett väl fungerande samhälle. Ideal of Sweden rabattkod

Utmärkelsen SveaPriset:

SveaPriset, instiftades av Kvalitetsmässan 2007 för att stimulera IT-innovationer i vård och omsorg. Syftet är att främja en utveckling i linje med strategin för nationell eHälsa.

Sveriges DigitaliseringsKommun:
Syftet med Sveriges DigitaliseringsKommun är att stimulera den fortsatta moderniseringen och förbättringen i kommunerna.

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun:

Till Sveriges KvalitetsKommun utses den kommun som har lyckats bäst med att utveckla demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet:
Syftet är att ytterligare stärka utvecklingsandan och förbättringsivern. Utmärkelsen är ett instrument för att uppmärksamma och driva på utvecklingen i linje med målen för den statliga förvaltningspolitiken.

Vilka var då bäst?

Även om utmärkelser inte är en tävling i ordets rätta bemärkelse är det ju ändå någon som kommer på förstaplats och så att säga vinner. Ovan går att läsa vad som förväntas av en nominerad kommun eller verksamhet och nedan kan ni tadel av vad som gjorde att just mottagaren av utmärkelsen blev vald.

Utmärkelsen GötaPriset:

Åre kommuns ”Integrationsarbete när hjärtat får vara med” tilldelades utmärkelsen GötaPriset 2017 under Kvalitetsmässan i Göteborg igår kväll. Kommunens framgångsrika integrationsarbete har bidragit till att 85 procent av Åres nyanlända de senaste två åren har kommit ut i egenförsörjning.
Totalt var det sex kommuner som var nominerade till priset, som delades ut under Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan på tisdagskvällen. Att juryns val föll på Åre beror på kommunens imponerande arbete för att integrera nyanlända.
”Genom ett medvetet, engagerat och kreativt integrationsarbete har en modell för samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor blivit ett framgångskoncept. Med synsättet att nyanlända är en resurs för kommunen har man lyckats skapa både tillväxt och mångfald i glesbygden. Och resultatet är strålande. Sedan ett par år tillbaka kommer 85 procent av Åre kommuns nyanlända ut i egenförsörjning. De flesta väljer också att stanna kvar i kommunen”, löd juryns motivering.
GötaPriset delas ut till det bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. I år var temat ”Det nya Sverige” och inte mindre än 468 bidrag skickades in till juryn.
Förutom utmärkelsen fick Åre kommun ta emot en prischeck på 150 000 kr samt en glasskulptur av glaskonstnären Kjell Engman.

Utmärkelsen SveaPriset:

För tre år sedan kastades faxen ut och en gedigen digital resa påbörjades hos Trelleborgs kommun, ett projekt som fick namnet ”När robotar sköter handläggningen ägnar sig kommunen åt medborgarna.” I dag har kommunen blivit ett inspirerande exempel på hur man lyckats skapa ett digitalt system som underlättar för medborgarna.
SveaPriset är en innovationstävling för bättre vård och omsorg. Under Kvalitetsmässan i Göteborg igår kväll fick Trelleborgs kommun ta emot priset med motiveringen:
”SveaPriset 2017 tilldelas Socialförvaltningen i Trelleborgs kommun för arbetet ”När robotar sköter handläggningen ägnar sig kommunen åt medborgarna.” För 3 år sedan fick Trelleborg nog av faxar och annan digital inkompetens. Då påbörjades en digital resa med medborgaren i fokus. Nu kan man stoltsera med ett helt digitalt och automatiserat system för att ansöka om försörjningsstöd.
Resultatet är fantastiskt. 75 procent av alla som söker försörjningsstöd gör det digitalt och 100 procent av alla som söker digitalt får beslut om sitt försörjningsstöd inom en arbetsdag.
Juryn ser med fördel att den modellen kan spridas till andra kommuner och till andra offentliga verksamheter.”
– Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg. Men goda idéer behöver spridning och Sveapriset är en innovationstävling för bättre vård och omsorg, säger Henrik Edman, vd för Kvalitetsmässan som står bakom priset.
76 bidrag kom in till juryn, som valde ut fem nominerade bidrag: ”Transport av hjärtstartare med drönare”, ”BUP-appen – Min Utredning”, ”När robotar sköter handläggningen ägnar sig kommunen åt medborgarna”, ”Mednotes” och ”PATHFx – ett unikt adaptivt kliniskt beslutsstöd”.

Sveriges DigitaliseringsKommun:

Det var under Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan som huvudstaden fick ta emot det prestigefyllda priset. Bland de fem nominerade till priset – Falkenberg, Karlskrona, Kungsbacka, Stockholm och Uppsala – var det Stockholm som stod ut mest med sitt arbete med att integrera ny teknik med smarta lösningar för boende i kommunen. Så här löd juryns motivering:
“Årets vinnare har satt fokus på att skapa den smarta staden, där digitalisering bidrar till att skapa en attraktiv och hållbar plats för medborgare och företag. Genom ett kompetent ledarskap har Stockholm byggt upp en bred förmåga för att ta sig an stadens transformation med fokus på nytta och innovation. Här samsas robotar som låter sjuka barn vara med på distans i skolan med automatiserade processer kopplade till e-tjänster och breda insatser för att höja den digitala kompetensen. Samtidigt som staden arbetar löpande för att hitta smartare processer och nya samarbeten för att ta sig an stadens utmaningar.
Förväntningarna är stora på Stockholm att ta på sig ledartröjan nu när Sverige ökar takten mot en smartare välfärd!”

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun:

Priset Sveriges KvalitetsKommun delas ut under Kvalitetsmässan i Göteborg vartannat år.
Bland de sex nominerade kommunerna Helsingborg, Upplands Väsby, Västerås, Tyresö, Vallentuna och Örnsköldsvik, var det Helsingborg som stod ut mest.
Så här löd juryns motivering:
“Helsingborg har erhållit utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2017. Det är en kommun som kännetecknas av öppenhet och en vilja till dialog med de som bor och verkar i Helsingborg. Kommunen arbetar med en tydlig fokus på brukare, vilket exempelvis yttrar sig genom en hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Kommunen utmärker sig även genom starkt engagerade chefer och medarbetare som tillsammans arbetar för att ständigt förbättra servicen för helsingborgarna. En tydlig struktur för styrning och uppföljning skapar förutsättningar för goda och hållbara resultat och en hög kvalitet på kommunens tjänster.”

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet:

För sitt sätt att utmana gamla arbetssätt och förnya sig vinner Elsäkerhetsverket priset som Sveriges Modernaste Myndighet 2017. Priset fick myndigheten ta emot av civilminister Ardalan Shekarabi under en prisceremoni på Kvalitetsmässan.
Så här löd juryn motivering:
”På den här myndigheten har man vågat ompröva gamla arbetssätt och idag utförs uppdraget på ett nytt sätt och med ett tydligt fokus på att uppnå största möjliga samhällsnytta.
Under omställningsarbetet har myndigheten visat på sin förmåga att agera snabbfotat, och på värdet av öppenhet mot och involvering av sina intressenter.
På myndigheten ser man hellre möjligheter än hinder och gör inte saker svårare än de behöver vara. Här står också utvecklingen av statstjänstemannarollen högt på agendan och medarbetarna ser sig som ambassadörer för myndigheten och dess uppdrag.”
Totalt var det fem myndigheter som var nominerade; Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen Skåne, Socialstyrelsen, Statens Energimyndighet och Elsäkerhetsverket som alla bedömdes utifrån:
• kvalitet, enkelhet och effektivitet
• engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
• förnyelse och innovation
• hållbar miljö- och klimatmedveten utveckling

– I Sverige finns det 337 statliga myndigheter. Den myndighet som utses till Sveriges Modernaste Myndighet utgör en förebild och ett inspirerande exempel för utvecklingen i Sverige och internationellt, säger Henrik Edman, ansvarig för Kvalitetsmässan, som står bakom priset tillsammans med PwC, Saco-S och Fackförbundet ST.

Två år till nästa gång

Priserna som delades ut var alla spännande och viktiga för samhällets fortsatta utveckling. Nu är det två år till nästa gång Kvalitetsmässan kommer att slå upp portarna igen. Däremellan har vi ett val i Sverige som säkerligen kommer att bli väldigt rafflande. Men oavsett utgången av valet så kommer arbetet för att förbättra organisationen att fortsätta på landets kommuner och i landets organisationer. Vilka som är partiledare och vilka som är ministrar då får framtiden utvisa. Men ett som känns säkert är att många av 2019 års partiledare och ministrar lär vara besökare på Kvalitetsmässan. Så fortsättning följer.

Så här tyckte några av talarna:
Ebba Busch Thor, partiledare Kristdemokraterna:
”Här på mässan tvingas kommunerna att fundera på vad som är vår största utmaning, men också vad det vi är absolut bäst på och som vi kan dela med oss av till andra. Därför tycker jag Kvalitetsmässan är en väldigt viktig och prioriterad plats att komma till.”

Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna:
”Kvalitetsmässan är rolig, tycker jag. Här får man chans att träffa människor som förstår sig på politik men som kanske inte sysslar just med sådant som vi partiledare sysslar med på dagarna.”

Jan Gulliksen, professor, KTH:
”Digitalisering är idag verkligt hett. Många kommuner och myndigheter ser behov av digitala stödsystem, andra behöver förändra verksamheten i grunden med nya system. Det finns enorma möjligheter i digitaliseringen för att förnya och skapa högre kvalitet. Vi har haft flera fullsatta och jättebra seminarier här på Kvalitetsmässan.”

Så här tyckte några av utställarna:
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad
”Vi tycker det är härligt att få visa upp oss på Kvalitetsmässan! Kommuner ska lära av varandra, så vi vill gärna dela med oss av alla goda exempel vi har. I år blev vi utsedda till Sveriges KvalitetsKommun, det är vi förstås stolta över. Vi vill gärna fortsätta vara med framöver.”

Kjell Stenudd, affärsutvecklare Aleris
”Vi är engagerade och hungriga, och vill vara med och driva utvecklingen av privat vård och omsorg. Här på Kvalitetsmässan har vi nått fram till chefer och politiker ute i kommunerna. Vi har upplevt ett väldigt tryck, det är ett stort fokus på våra frågor just nu. Arrangemanget har varit fantastiskt!”

Robin Askelöf, marknadschef Hypergene
”Kvalitetsmässan är avgörande för oss, vi är väldigt nöjda med årets mässa. Vi har en webbaserad produkt för en effektiv verksamhetsstyrning, planering, uppföljning och analys. Det här är ett unikt tillfälle att träffa många samtidigt. I botten handlar det om att bygga relationer, det är viktigast av allt.”