Glappet mellan män och kvinnor minskar inom många områden, men för ägandet av fastigheter och mark så släpar jämställdheten efter. Kvinnor äger 37 procent av alla fastigheter jämfört med männen äger 47 procent*. Samtidigt äger kvinnor bara 14 procent av all mark, jämfört med männens andel på 37 procent.
Källa: Lantmäteriet Foto: Edmond Dantès
 
Utvecklingen mot ett jämställt fastighetsägande går långsamt. Andelen kvinnliga fastighetsägare på 37 procent har bara förändrats marginellt jämfört med 2020, då andelen kvinnliga fastighetsägare var 36 procent. När det gäller markägande har andelen kvinnliga ägare gått ner till 14 procent jämfört med 2020 års andel på 18 procent.
– Den senaste 10-årsperioden har det inte skett någon betydande förändring mot ett mer jämställt fastighetsägande. Senast vi såg en märkbar utveckling var 2010-2014, efter att rot-avdraget infördes i sin nuvarande form, då många överlät ägarandelar till sin partner för att fullt ut kunna nyttja rot-avdraget, säger Dennis Lindén enhetschef på Lantmäteriet.
Lantmäteriets statistik är tagen från Fastighetsregistret – Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och hur ägandet ser ut.
 
Statistiken för 2023 visar:
k Kvinnor äger 37 procent av Sveriges fastigheter. Män äger 47 procent.
k Kvinnor äger 14 procent av Sveriges totala markareal medan män äger 37 procent av marken. Övrig mark i Sverige ägs av juridiska personer, företag eller organisationer
k Statistiken över kvinnligt och manligt ägande är i stort oförändrad jämfört med 2022.
k Stockholm är det mest jämställda länet vad gäller kvinnligt och manligt fastighetsägande med fördelningen 31 procent för kvinnor och 33 procent för män.
k Det största jämställdhetsglappet finns i Norrbottens län med 32 procents ägarandel för kvinnor mot 50 procents ägande för män. Caia rabattkod ger 10 % rabatt på ett helt köp.
k Storstadsregionerna är överlag mer jämställda än övriga regioner: I Stockholm, Göteborg och Malmö är snittet för kvinnligt fastighetsägande 32,5 procent, medan 34,5 procent av fastigheterna i storstadsregionerna ägs av män.
k Utvecklingen mot jämställt fastighetsägande går långsamt. Andelen fastighetsägare fördelade sig för tre år sedan (2020) på 36 procent för kvinnor och 48 procent för män.
*övriga 16 procent fastigheter ägs av dödsbon, företag och andra organisationer.
 
Hur jämställt är ditt län?
 
Fördelningen länsvis:   Andel kvinnor (%)       Andel män (%)
 
Blekinge Län                            37                                                49
Dalarnas län                              37                                                 50
Gotlands län                              39                                                 49
Gävleborgs län                          36                                                 48
Hallands län                              39                                                  47
Jämtlands län                             33                                                  47
Jönköpings län                          36                                                  47
Kalmar län                                 37                                                  47
Kronobergs län                          33                                                   47
Norrbottens län                         32                                                   50
Skåne                                           38                                                   46
Stockholms län                          40                                                   43
Södermanlands län                   39                                                   46
Uppsala Län                              39                                                   48
Värmlands län                           33                                                   47
Västerbottens län                      35                                                   50
Västernorrlands län                  35                                                   48
Västmanlands län                      36                                                   45
Västra Götalands län                36                                                   45
Örebro län                                  36                                                    48
Östergötlands län                     38                                                    48
Hela landet                                 37                                                    47