Kvinnor riskerar att få tusentals kronor mindre i pension – även om de utfört samma arbete som sina manliga kollegor. Utvecklingen mot mer jämställda pensioner går långsamt. Trots trenden med minskat lönegap dröjer det många år tills män och kvinnors pensioner är jämställda. Det visar en ny rapport från pensionsbolaget Skandia.
I den nya rapporten ”Lika arbete – olika pension 2022” belyser Skandia effekterna av löneskillnader för kvinnor och mäns framtida pensioner. Rapporten analyserar de oförklarade löneskillnaderna som återstår om man bortser ifrån yrkesval, sektorskillnader, ålder och utbildningsnivå. Skillnaderna i lön samt stereotypiska val kopplat till familjebildning genererar i sin tur olika pensioner i framtiden för de personer födda 1980 som rapporten behandlar.
Genomgående blir det hundratusentals kronor mindre i framtida pensionskapital för den kvinna som idag är mitt i arbetslivet. En kvinnlig operationssjuksköterska kan till exempel förvänta sig omkring 650 000 kronor mindre i pensionskapital än en manlig kollega i samma ålder, ifall utvecklingen mot jämställda löner stannar av. Om utvecklingen mot jämställda löner fortsätter i den takt vi har sett fram tills idag kommer skillnaden i pensionskapital ändå att vara 600.000 kronor vid deras pensionering.
– Även mindre skillnader i lön idag leder till stora skillnader i pension i framtiden. Vår rapport visar att de oförklarade löneskillnaderna mellan könen tillsammans med deltidsarbete under småbarnsåren påverkar jämställdheten i pensionerna i framtiden. Ett sätt att hantera det på är att se till att kompensera den partnern genom ett extra sparande till pensionen, inleder Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.   
 
Stort behov av månadssparande
Vidare visar rapporten att en kvinna född 1980 behöver spara mellan 950 och 1050 kronor mer i månaden än sin manliga kollega för att nå samma pension i framtiden och kompensera för b åde de oförklarade löneskillnaderna och deltidsarbete under småbarnsåren.
– För pensionerna är det alltid bäst med heltidsarbete. Därför behöver det finnas en diskussion mellan partners när någon går ner i arbetstid för att få ihop livspusslet. Ett sätt att hantera det på är att se till att kompensera den ena partnern genom ett extra sparande till pensionen. För gifta par kan en överföring av premiepensionen också vara en bra lösning, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia. Flowlife rabattkod
 
Politiska initiativ behövs
Sverige sticker ut i jämförelse med alla utvecklade länder med att inte ha några incitament för privat sparande. Den avdragsrätt för eget pensionssparande som fanns fram till 2016 användes betydligt mer frekvent av kvinnor än män.
– Det här är ett viktigt verktyg framför allt för att kompensera för olika livsval som påverkar pensionen. Jag tror inte att en återinförd avdragsrätt är rätt väg men nu är det hög tid att en sparform vikt för pensioner åter införs i Sverige. Till det behöver politiken också se över hur även sambos ska kunna föra över premie­pension sinsemellan, avslutar Mattias Munter.
Foto: Shevets production