I samband med coronapandemin och dess påverkan på börsen ser yngre kvinnor möjligheter att göra bra affärer om de vågar ta lite risker, men till skillnad mot männen agerar de inte i samma utsträckning. Det ser Folksam i en ny undersökning som gjorts tillsammans med Kantar Sifo.
Fler än sex av tio kvinnor anger att de är oroliga för hur Sveriges och hushållens ekonomin ska påverkas av pandemin. Det har även lett till en ökad medvetenhet om behovet av att ha ett eget sparande. Framför allt är det kvinnor som blivit mer medvetna, 37 procent att jämföra med 26 procent av männen. Ändå är det männen som är mer benägna att passa på att investera i det rådande läget.
– Vi ser i undersökningen att det framför allt är yngre kvinnor som ser möjligheter att göra bra affärer om de vågar ta lite risker, men till skillnad mot yngre män agerar de inte i samma utsträckning. Bara 14 procent av de yngre kvinnorna har satsat pengar i ett mer riskfyllt sparande, såsom aktier, att jämföra med dubbelt så många av männen, säger Anna-Karin Laurell, affärsområdeschef Folksam Liv.
Samtidigt så har fler valt att i samband med den oro som varit investera sina pengar i exempelvis aktier, än de som valt att trygga sitt sparande i en traditionell försäkring.
– Det är svårt att veta vad som kommer att hända på sikt, och det är alltid bra att ha en spridning av risker i sitt sparande, men just när det är turbulent rekommenderar vi att ha åtminstone en del av sitt sparande i en traditionell försäkring där man är garanterad en viss procent av pengarna tillbaka, till skillnad mot ett aktiesparande, säger Anna-Karin Laurell.
Män både uttrycker en vilja att göra en förändring och har de facto gjort en förändring i form av att de investerat under coronakrisen. Männen har i betydligt högre utsträckning än kvinnor investerat sina pengar. Slår man ut det över alla åldersgrupper har lite mer än en femtedel av männen satsat pengar när börsen varit lägre än normalt, medan andelen kvinnor som gjort det ligger på hälften, tio procent.
– Vår undersökning pekar på att yngre kvinnor inte är okunniga, men de tar inte risker på samma sätt som män. Vi vet redan sedan tidigare att det finns ett spargap mellan män och kvinnor. Genom att män nu i högre utsträckning än kvinnor passat på att investera sina pengar kan det innebära att spargapet växer snarare än tvärtom. Att välja en traditionell kapitalförvaltning kan vara ett sätt att investera sina pengar samtidigt som det ger en ökad trygghet, säger Anna-Karin Laurell.