Kvinnor tjänar 10 procent mindre än män och har i genomsnitt 30 procent lägre pension. Dessutom har kvinnor lägre ekonomisk kunskap. Trots det visar siffror från inkassobolaget Alektum Group att kvinnorna fortfarande överträffar männen när det gäller att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser och betala sina skulder.  
Statistik från SCB visar att kvinnor i genomsnitt tjänar 10 procent mindre än män. Dessutom visar siffror från Pensionsmyndigheten att kvinnors pension ligger 30 procent under männens. Men trots det ekonomiska underläget visar Alektum Groups siffror att kvinnor är 12 procent bättre på att betala sina inkassokrav än män.  
“Det är tydligt att kvinnors betalningsmönster skiljer sig från mäns på ett positivt sätt. Vi ser en högre grad av punktlighet och engagemang från de skuldsatta kvinnor vi möter, trots att kvinnor fortfarande har det sämre ekonomiskt ställt,” säger Moa Tyborn, kommunikations- och marknadsdirektör på Alektum Group. 
Alektum Groups egen undersökning visar att 72 procent av svenska män har tillräckliga kunskaper för att kunna hantera sin egen ekonomi på ett bra sätt, medan endast 53 procent av kvinnor når upp till samma kunskapsnivå. 
“Det finns ett tydligt samband mellan låg kunskap och överskuldsättning, och den senaste tiden har vi sett att kvinnors skulder ökar i högre takt än männens. Därför är det otroligt intressant att kvinnor uppvisar ett bättre beteende när det gäller att betala sina skulder, trots sämre förutsättningar,” säger Moa Tyborn. 
 
Tips för att undvika skuldfällan: 
1. Spara ihop till en buffert för oförutsedda utgifter.
 
2. Innan du handlar på kredit, säkerställ att du kommer ha pengarna när det är dags att betala.
 
3. Stoppa inte huvudet i sanden – öppna dina räkningar och eventuella inkassobrev.
 
4. Om du inte kan betala din skuld, kontakta företaget eller inkassobolaget och se om du kan sätta upp en avbetalningplan.