Sveriges befolkning ökade med 0,5 procent under pandemiåret 2020, visar den officiella befolkningsstatistiken som SCB publicerar i dag. Det är den lägsta ökningen på 15 år.
Under 2020 växte befolkningen med 51 706 personer. Vid årsskiftet till 2021 var 10 379 295 personer folkbokförda i Sverige.
– Det är nästan en halvering av folkökningen jämfört med året före. Vi får gå tillbaka till 2005 för att hitta en mindre folkökning, både i relativa och absoluta tal. Under 2005 ökade Sveriges folkmängd med 36 360 personer vilket motsvarade 0,4 procent, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.
I december minskade folkmängden i Sverige med 2 980 personer. Det är endast andra gången under 2000-talet som Sverige upplever en folkminskning under en månad. Senast var i januari 2000 då folkmängden minskade med 1 836 personer.
Den låga folkökningen under 2020 beror både på en minskad naturlig folkökning – det vill säga att det föds fler än det dör – och på att invandringsnettot var lägre än föregående år.
– Antalet invandrare under 2020 var det lägsta sedan år 2005 samtidigt som något fler utvandrade än året före, säger Linus Garp. Stronger rabattkod
Invandringsöverskottet – alltså hur många fler som invandrar än utvandrar – minskade med 50,7 procent under 2020 jämfört med 2019. Födelseöverskottet minskade med 41,9 procent.
– Antalet födda var ungefär samma 2020 som 2019, så den minskade naturliga folkökningen beror nästan helt på att antalet döda ökade.
I fjol avled 98 124 personer, vilket är 10,5 procent (9 358 dödsfall) fler än 2019.
– Det ska ses i ljuset av att det under 2019 avled relativt få personer i Sverige. Hur många som dör under ett år förändras över tid, vilket har varit tydligt de senaste åren. 2018 avled till exempel relativt många.
Jämfört med genomsnittet för 2015–2019 avled 7,9 procent fler under 2020.
– Det var främst i äldre åldrar som antalet avlidna var fler än de närmast föregående åren. Störst skillnad i fjol var bland män som var äldre än 75 år. I åldersgruppen 75–84 år dog 20,6 procent fler än under den femåriga jämförelseperioden, säger Linus Garp.
Det är inte enkelt att sätta antalet döda i en längre historisk kontext. Sveriges folkmängd har vuxit mycket över tid men antalet döda över tid har inte förändrats i samma utsträckning.
Det genomsnittliga antalet döda under perioden 2000–2009 var 92 186 personer. Under perioden 2010–2019 dog i genomsnitt 90 655 per år.
Att det genomsnittliga antalet döda sjunkit trots en växande befolkning beror till viss del på att folkmängden ökat mycket på grund av invandringsöverskottet. Det har främst påverkat den yngre delen av folkmängden och därmed endast haft en marginell påverkan på antalet döda. Men mest beror det på att sannolikheten att avlida i olika åldrar har minskat mycket över tid.
– Antalet dödsfall över tid påverkas utöver befolkningsökningen av den medicinska utvecklingen, sjukdomar och levnadsvanor. Det påverkas även av hur många invånare som är i de åldrar då flest avlider.