Kliv av en otillåten kartell och slipp straff. Nu tar Konkurrensverket till nya grepp för att informera om de möjligheter som lagen ger. En kortfilm som visar hur man lämnar en kartell finns nu på nätet.
När företag i hemlighet kommer överens om priser, delar upp marknader mellan sig eller samverkar vid anbudsgivning är det att jämföra med andra allvarliga former av ekonomisk brottslighet. Konsumenter, andra företag och hela samhällsekonomin är förlorare när karteller förstör marknader.
”Kom först – en film om eftergift”, är namnet på kortfilmen som nu kommer att lanseras och spridas på olika sätt, bland annat på Konkurrensverkets egen webbplats. Filmen är ett komplement till andra informationsinsatser om konkur-rensreglerna.
– Det företag som kommer först till Konkurrensverket och avslöjar att det är med i en kartell, och sedan samarbetar med oss, kan helt slippa både de böter och det personliga ansvar i form av näringsförbud som kan drabba de inblandade. Fler bör ta chansen och lämna olagliga karteller, säger Dan Sjöblom.
– Att erbjuda frihet från påföljd, så kallad eftergift, har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att avslöja och sätta stopp för karteller. Inte minst inom EU, men också i Sverige, har vi goda erfarenheter av eftergiftssystemet, säger generaldirektör Dan Sjöblom.
Källa: Konkurrensverket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rabattkod Swiss Clinic