Nästan fyra av tio företagare som driver enskild firma funderar på att byta till aktiebolag. Det visar en enkät från ekonomiföretaget Visma.
Enkätundersökningen gjordes med anledning av att andelen aktiebolag bland dem som startar eget ökat från 51 till 75 procent efter två viktiga regeländringar. Enkäten riktade sig till personer som redan driver företag och då i formen enskild näringsidkare.
På frågan ”Funderar du på att byta till aktiebolag” svarade 37,2 procent ja, medan 33,9 procent svarade nej. 28,8 procent uppgav att de redan var registrerade på både enskild firma och aktiebolag. 600 företag deltog i undersökningen.
 
Två regelförändringar
Trenden mot alltfler aktiebolag började våren 2010 när kravet på aktiekapitalets storlek halverades från 100 000 till 50 000 kronor. När sedan även revisionsplikten i mindre bolag avskaffades på hösten samma år svängde pendeln på allvar över till aktiebolagens fördel.
I Bolagsverkets register har aktiebolagens andel verksamma företag ökat från 40 procent före reformerna 2010 till 47 procent när jämförelsen görs med enskilda firmor i dag. Under samma period har nyregistreringarna ökat från 51 till 75 procent i aktiebolagens favör. Många enskilda näringsidkare är enbart registrerade hos Skatteverket och finns då inte med i Bolagsverkets statistik. Detta påverkar inte trenden mot fler aktiebolag.