I undersökningen Global Media Technology Report framgår att marknadsförare upplever sig dåliga på att effektivt använda sig av ny teknik för marknadsföring. Det gör dem mer beroende av PR-byråer, vilket även bekräftas av byråerna själva.

Mediekonsultföretaget ID Comms genomför varje år en undersökning kring marknadsförare och teknik, i år bestod den av deltagare från 229 företag med en marknadsföringsbudget på över 40 miljarder dollar per år. Det är med andra ord mycket stora företag som ingår i studien som ger en bra indikation på medieföretags teknikmognad.

I år är det dock skrämmande siffror som framkommer, då hela 83 % av de tillfrågade marknadsförarna menade att deras oförmåga att hänga med i den snabba teknikutvecklingen gör dem kraftigt beroende av PR-byråernas lösningar. Det är något som 37 % av PR-byråerna höll med om.

Till följd av den snabba utvecklingen svarar ingen av de tillfrågade att de använder medieteknik ”mycket effektivt”. Ett fåtal menar att de använder tekniken ”effektivt”, medan den stora majoriteten svarar att de inte använder tekniken effektivt. Marknadsförarna saknade även kompetens om hur olika delar av tekniken påverkade värdekedjan eller företagets affärsmål. Det medför en stor risk att använda sig av teknik som inte tillför något, eller missar att använda teknik som kan ha en stor inverkan. Cocopanda rabattkod

Det finns med andra ord ett allt större glapp mellan medieteknik och affärsmål, vilket kan komma att resultera i stora förluster för företag. Susy Pyzer-Knapp, konsult på ID Comms säger i ett uttalande ”Marknadsförare uttryckte en oro över den snabba förändringen, oro över var de kan hitta objektiv rådgivning samt ett ohälsosamt högt beroende av byråers lösningar. Det har aldrig funnits ett så stort behov för marknadsförare av att ta tag i denna fråga som nu.”

Exakt hur marknadsförare ska gå till väga för att få grepp om situationen är det dock få som har svar på. Att hinna med att kontinuerligt sätta sig in i och förstå den nya tekniken, samtidigt som det dagliga arbetet fortfarande måste skötas, i organisationer som blir allt mer slimmade, ter sig mer och mer omöjligt.