Enligt en undersökning som eMarketer gjort tillsammans med Adobe menar hela 65% av de tillfrågade att de behöver utveckla sin förmåga att analysera sin kunddata. Precis som i förra årets undersökning är det området viktigast för att kunna ge bästa möjliga kundupplevelse i framtiden. Det stämmer bra överens med en annan studie som visar att big data analys är kritiskt för att skapa bra kundupplevelser.

Att samla in, analysera och förstå stora datamängder har blivit allt viktigare, och de flesta företag vet om det. Därför är det föga förvånande att nästan två tredjedelar av de tillfrågade marknadsförarna ser detta som det viktigaste utvecklingsområdet internt. Att 63 % av tillfrågade beslutsfattare i en studie gjord av Verndale också ser big data analys som det viktigaste området som just nu håller på att utvecklas talar bara för vikten av analys.

Samtidigt är just analys av stora datamängder fortfarande svårt för många företag. Det beror delvis på att användarna idag använder ett flertal olika enheter, vilket gör det svårt att såväl spåra användarna över olika enheter, som att göra tillförlitliga attributionsmodeller. Problemet med ett fragmenterat enhetsanvändande bland konsumenter är något som 38 % av de tillfrågade i en studie som genomfördes för ett år sedan framhåller. Dessvärre verkar detta fortfarande utgöra ett problem för många företag. Cocopanda rabattkod

För att kunna möta kunderna och skapa bra kundupplevelser måste företag snabbt hitta lösningar för hur de ska analysera och förstå sina kunders interaktioner. Enligt Adam Kleinberg, vd på annonsbyrån Traction är det i kundupplevelsen som företag verkligen kan stå ut idag. Men för att kunna skapa bra kundupplevelser måste du kunna identifiera i vilka situationer konsumenterna är missnöjda med kontakten, och var de är nöjda. Sedan behöver du rätta till de dåliga interaktionerna och bygga vidare på de bra interaktionerna menar Kleinberg.

Det kan låta enkelt, men i praktiken är det svårt att foga samman alla olika datakällor för att skapa en tydlig förståelse för kundens upplevelse av företaget. På ett företag används ofta olika system på olika avdelningar, och denna data är inte alltid möjlig att kombinera. Så även om flera företag har ambitioner att få ihop data för att kunna analysera lider de ofta av ett teknologiskt arv som försvårar arbetet. Det är sannolikt en av de första saker som företag behöver hantera, innan de på allvar kan börja analysera den data de redan har.