Att biltrafiken är en relativt stor del av miljöpåverkan är ingen nyhet. Många kloka hjärnor jobbar febrilt med att få ned utsläppen från biltrafiken för att komma närmare ett hållbart samhälle.

På Sveriges kommuner och landstig pågår ett ständigt arbeta för att minska bilens påverkan på miljön. Sakta men säkert ger det också resultat och fordonsflottan förändra och det resulterar i ett minskat koldioxidutsläpp och biofordonens antal ökar något. Ser man över hela landet så kommer regeringens uppsatta mål om fossilt bränsleoberoende att uppnås ungefär hundra år försent. I kalendern kommer det att stå år 2130 när målet är uppnått. En rejäl missräkning såklart. Men det finns positiva undantag som visar vägen på ett föredömligt sätt och som når målen redan 2025. Det är faktiskt fem år tidigare än regeringens uppsatta 2030-mål.
När Miljöfordonsdiagnos presenterades visade det sig att Botkyrka Kommun och Stockholms Stad är de kommuner som påverkar miljön minst. Stor eloge till dessa kommuner med andra ord. Miljöfordonsdiagnosen är en årlig utvärdering av kommunernas och landstingens fordonsflottor utifrån ett energi- och klimatperspektiv. Miljöfordon Syd och Bisnode är de som står bakom och även presenterar Miljöfordonsdiagnos.
Hos de bästa kommunerna, som till exempel Stockholm, är över 90 procent av personbilarna miljöfordon. Snittet är 70 procent för landsting och 60 procent för kommuner.
Både Stockholms Stad och Botkyrka kommun satsar på både gas och el när det kommer till att minska sitt fossilberoende. Andra uppgifter från utvärderingen som är väl värda att lyfta fram är att Varberg är den kommun som gjort störst förbättringar medan Uppsala läns landsting varit det landsting som gjort bäst förbättringar. Skåne landsting hamnade på en förstaplats bland landstingen. Detta visar att de kommuner som tar detta på allvar är utspridda i landet.
Jonas Lööf är verksamhetsledare på Miljöfordon Syd uttalade sig om Miljöfordonsdiagnos så här:
– De tio bästa kommunerna visar vägen. Trots att flera kommuner har en lång resa kvar till målet så är vår övertygelse att de kommer att se hur de bästa kommunerna gjort och göra likadant. Då kan alla kommuner nå fossiloberoende senast 2030.
Ska kommunerna och landstingen nå fossilbränsleoberoende krävs en satsning på fordon som kan drivas på förnybar energi, såsom biogas, etanol och el. Det kräver en fortsatt utbyggd infrastruktur, vilket även underlättar för miljömedvetna företag och privatpersoner. Med nuvarande mängd biofordon kan kommunerna minska sin klimatpåverkan och utsläpp av fossil koldioxid med 13 400 ton om året vilket motsvarar en minskning med 18 procent jämfört med om de skulle köras på bensin eller diesel.
Per Adolfsson på Bisnode om det engagemang som ligger bakom Miljöfordonsdiagnos 2015:
– Goda exempel är viktigt för att utveckla miljötänket när det gäller bilparker hos organisationer och företag. Vi är väldigt stolta över att vi, med vår digitala information kring svenska fordon, kan bidra i det arbetet
Stockholm hamnar alltså på första plats tillsammans med Botkyrka. De är de som genom sin fordonsflotta påverkar miljön minst. Något som Stockholms stad är väldigt nöjda med. Det skvallrar inte minst Johan Seufferts, intern rådgivare åt stadens förvaltningar och bolag i bilfrågor, kommentar angående resultatet:
– Det är väldigt kul att Stockholms stad uppmärksammas för sitt stora engagemang i miljöbilsfrågan. Att föregå med gott exempel och visa att bilarna och drivmedlen fungerar är viktigt. En eloge ska gå till de fordonsansvariga i alla bolag och förvaltningar i staden som gör ett så bra arbeta i att välja miljöbilar. Det är särskilt kul att vi överträffat vårt mål om elbilar.

Årets bästa kommun
1. Botkyrka kommun
1. Stockholms stad
2. Göteborgs stad
3. Grästorps kommun
4. Solna stad
4. Varbergs kommun
5. Helsingborgs stad
6. Jönköpings kommun
6. Malmö stad
6. Trollhättans stad

Största förbättring kommun
1. Varbergs kommun
2. Sollentuna kommun
3. Botkyrka kommun
4. Jönköpings kommun
4. Sundsvall kommun
5. Solna stad
5. Strängnäs kommun
5. Sundbybergs stad
5. Trosa kommun
6. Sävsjö kommun

Årets bästa landsting
1. Region Skåne
2. Landstingen i Uppsala län
3. Region Örebro län
4. Landstinget Västernorrland
4. Västra Götalandsregionen

Störst förbättring landsting
1. Landstinget i Uppsala kommun
2. Landstinget Västmanland
2. Region Skåne
3. Västra Götalandsregionen
4. Landstinget i Kalmar län

Miljöfordonsdiagnosens innehåll
Miljöfordonsdiagnos är ett webbverktyg där varje kommun och landsting kan se sin samlade fordonsflotta. Till varje fordon hör ett antal tekniska uppgifter som också kan användas som energi – och miljöindikatorer. Följande indikatorer redovisas per organisation och uppdelat på fordonsslagen personbil (PB) och lätt lastbil (LLB) (fordon registrerat som lastbil med en totalvikt som inte överstiger 3500 kg):
• Energieffektivitet – g CO2/km blandad körning, certifierat värde
• Klimateffektivitet – g CO2/km blandad körning borträknat den förnybara koldioxidandelen från biogas/E85
• Miljöbilsandel
• Biofordon – Fordon avsedda för alternativa drivmedel (E85, biogas) och elfordon (batteri) eller plug-in hybridfordon
• Krocksäkerhet – andel fordon med 5 stjärnor enligt Euro-NCAP krocktest (endast personbilar)