Myndigheter har mest nertid. Banker har minst. Nedtid är, som de flesta säkert vet, den tid då webbplatsen inte är tillgänglig. Upptid är med andra ord den tid då webbplatsen är tillgänlig.
SiteScanner introducerar ett branschindex över tio områden där webben på ett eller annat sätt är affärskritisk. Indexet består av ett slumpmässigt urval av ett tiotal olika företag i respektive bransch. Antalet nertidstimmar på webben per företag räknas ut, därefter beräknas medelvärdet per bransch.
Medelvärdet kan ses som en riktlinje för vad som är acceptabelt när det kom-mer till extern webbtillgänglighet. Samtidigt så finns det mycket mer att önska inom vissa branscher.
De branscherna med klart sämst upptid är myndigheter och media. Den genomsnittliga nertiden för myndigheter är 26 timmar, mer än ett helt dygn, under de fem mätmånaderna, en siffra som är skrämmande hög. Media ligger strax under med 23 timmar.
– Mediesajter är oftast tunga och välbesökta, det kan vara en förklaring till deras siffra. Men för myndigheterna finns ingen ursäkt, säger Olle Bodelius, VD på SiteScanner.
Det har visat sig att finanssektorn har lyckats bäst med tillgängligheten. Bank- och finans fick en genomsnittlig nertid på fem timmar under en fem månaders mätperiod. Sökmotorer samt informationssajter för viktiga samhällsfunktioner ligger också bra till i mätningarna med sex respektive sju timmars genomsnittlig nertid.

Nedtid per bransch
Finans 5 timmar
Sökmotorer 5 timmar
Information 6 timmar
Detaljhandel 6 timmar
Annons 8 timmar
Social media 8 timmar
Resa 10 timmar
Blogg 12 timmar
Media 23 timmar
Myndighet 26 timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideal of Sweden rabattkod