Stel, rolig, officiell, säljig är olika språkstilar när man gör annonser som ska visas på sociala medier. Men det som fungerar bäst är att vara personlig.

Kantar Millward Brown har studerat vilka annonser som fungerar bäst på sociala medier. Resultaten säger att det som går bäst fram är att skriva på ett naturligt sätt och vara personlig.

Vilket egentligen inte borde komma som en överraskning med tanke på framgången med influencers. När influencers skriver på bloggar eller i andra sociala medier som Instagram så är det både stavfel, grammatiska fel samt mycket personligt. Det är här vi ska studera copy för det går ju uppenbarligen hem hos målgruppen.

Studien omfattar både Facebook och Instagram de senaste två åren. Man har analyserat över 235 kampanjer från 100 olika varumärken för att komma fram till insikten. När du använder ett naturligt språk och är personlig med varumärket så ökar både varumärkeskännedom och produktkännedom.

Det fanns däremot ingen korrelation mellan framgångsrika annonser på sociala medier med format, det kreativa och branschkategori.