Det är stor skillnad i innehållet av socker i populära läskedrycker mellan olika länder i Europa och svensk läsk hör till den sötaste. Det visar en jämförelse som Cancerfonden har gjort.
– I Sverige har vi väldigt mycket socker i vår läsk jämfört med i andra länder. Jag tror inte det är många som känner till det, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.
Övervikt och fetma är på god väg att utvecklas till vår tids allvarligaste hälsoproblem. Var tredje nioåring i Sverige har övervikt eller fetma idag och mer än varannan vuxen. 
 

Skatt på sötsaker

Sverige ligger efter med politiska åtgärder för folkhälsan. Närmare 40 länder runt om i världen beskattar för närvarande sockersötade drycker. Den samlade erfarenheten från dessa länder är att skatten har god effekt, men hur skatten utformas är viktigt. I Sverige har vi än så länge ingen sådan skatt alls.
– Att införa en skatt på sockersötade drycker skulle förhoppningsvis få producenterna att sänka sockernivåerna i Sverige, och det skulle vara ett första steg för att bromsa överviktstrenden – även om många fler insatser måste komma till. Vi kan konstatera att varken politiken eller producenterna har tagit tillräckligt ansvar, säger Ulrika Årehed Kågström.
 

18 sockerbitar!

En halvliters flaska Fanta apelsin i Sverige innehåller motsvarande 18 sockerbitar, jämfört med sex i Spanien, sju i Storbritannien och tio i Danmark och Finland.
Även Sprite finns med i jämförelsen, där ser vi samma mönster. I Sverige innehåller en halvliters Sprite 14 sockerbitar jämfört med nio i Finland, fem i Storbritannien och tre i Spanien och Italien.
Sockersötad dryck, exempelvis kolsyrad läsk, har i forskningen visat sig ha mycket tydlig koppling till övervikt och fetma. Övervikt i sin tur ökar risken för flera vanliga cancersjukdomar, som tillexempel bröstcancer och tjocktarmscancer. Men allmänhetens kunskap om sambandet är relativt lågt.
– Vi vill både höja den allmänna kunskapen och göra det lite lättare för folk att göra hälsosamma val, säger Ulrika Årehed Kågström.
Enligt en Demoskopundersökning som Cancerfonden beställt i våras är många positiva till konkreta åtgärder som kan styra matvanor i en sundare riktning, exempelvis vill nio av tio ha sänkt moms på frukt och grönt och sex av tio är för en läskskatt.