Med de rusande elpriserna ser Folksam en ökad risk för fler bränder än vanligt då allt fler förväntas elda i större utsträckning för att hålla nere sina elkostnader. Trots att brandvarnare årligen räddar många liv har närmare en tredjedel (29 procent) av villaägarna försäkrade hos Folksam fått anmärkningar på sin brandvarnare under det senaste året vid besiktning.
Mellan 2021–2022 har Folksam låtit genomföra närmare 70 000 husbesiktningar, vilket ingår i företagets villaförsäkring. Förutom att kontrollera förekomst av brandvarnare och hur många som finns uppsatta, kontrollerar besiktningsmännen även deras placering och skick – drygt 20 000 fick anmärkning om undermålig brandsäkerhet. Hela 80 procent av alla anmärkningar berodde på för få brandvarnare uppsatta sett till husets storlek och i nära 15 procent av fallen saknas brandvarnare helt. Endast 10 procent av de besiktigade hushållen ägde en brandsläckare.
– Det är anmärkningsvärt att så många saknar brandvarnare, och sett till anmärkningarna verkar det även finnas en låg kunskap om hur många brandvarnare man behöver ha i sitt hem. Vi rekommenderar alla att se över sitt brandskydd där hemma, speciellt nu när vintern är här och många tänder ljus och eldar mer i öppna spisen, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.
Enligt Brandskyddsföreningen omkommer varje år mellan 80 och 90 personer i bränder och omkring tre gånger så många skadas – de flesta är äldre och riskutsatta. Över 85 procent av de som omkommer eller skadas svårt av brand gör det i sitt hem.
– Tidigare statistik visar att det saknats en fungerande brandvarnare i över fyrtio procent av alla dödsbränder, och en stor del av dessa hade sannolikt kunnat förhindras om det funnits brandvarnare uppsatta. Brandvarnare är en väldigt billig och effektiv livförsäkring, säger Erik Arvidsson.
• Ha minst en brandvarnare per våningsplan och per 60 kvadratmeter.
• Se till att brandvarnare finns i bostadens samtliga sovrum samt vardagsrum
• Placera i rummets högsta punkt och helst i mitten på rummet. 
• Placera den inte i närheten av ventilationsöppningar. Ventilationen kan dra ut rök och branden härja fritt.
• Testa din brandvarnare minst varje kvartal. Det gör du genom att trycka på testknappen. Kommer det inget ljud ska batteriet bytas.
• Byt batteri och dammsug din brandvarnare en gång om året.
• En brandvarnare har begränsad livslängd. Är din varnare äldre än 8–10 år? Byt till en ny.
Källa: Folksam