Sedan några år tillbaka håller en ny aktiemodell på att utvecklas. Vid Institutionen för matematisk statistik på Chalmers har Carl Lindberg förbättrat denna modell så att den kan användas för att hjälpa stora aktieinvesterare att optimera sina portföljer.
Den klassiska modell för portföljoptimering som stora aktieinvesterare använt sig av sedan slutet av 70-talet är inte särskilt bra. Modellen är alltför trubbig och tar en medelväg utan hänsyn till skiftande ”nervositet” på aktiemarknaden. Den utesluter alltså slumpmässig volatilitet, hur stor sannolikheten är att börsen går snabbt upp eller ner.
En nyare modell av Barndorff-Nielsen och Shephard i ansedda Journal of the Royal Statistical Society tar hänsyn till sådana aspekter, och den har i tester visat sig vida överlägsen den klassiska. En svaghet har dock varit att den bara varit tillämpningsbar på en enda aktie. Carl Lindbergs doktorsavhandling redovisar en utveckling av modellen så att den kan användas till många aktier samtidigt.
-I min modell finns strukturer som tar hänsyn till beroendet som finns mellan olika aktier. Det finns till exempel en stark koppling mellan Ericssons aktie och Nokias: Går det bra för Nokia så påverkar det Ericsson. Sannolikheten att SKF:s resultat ska påverka Ericsson är mindre. Men den finns också, eftersom de båda aktierna är kopplade till samma marknad och delvis samma volatilitet. Sådana komplexa strukturer fångar min modell upp, säger Carl Lindberg.
Med Carl Lindbergs version kan aktieportföljer, som till exempel pensionsfonder och hedgefonder, optimeras. Då den bygger på att sprida risker är den inget för den som vill bli stenrik över en natt men på lång sikt, säg 20-30 år, finns inget säkrare sätt att öka avkastningen, menar Carl Lindberg.
-Om teorin visar sig hålla förbättrar den avkastningen med i snitt inte mer än några procent, men i stora portföljer kan det betyda miljarder. Och med den nya modellen garderar man sig effektivt mot stora förluster.
Detta innebär dock inte att modellen nu är fullständig. Några viktiga delar återstår, bland annat en teori kring prissättning av optioner (rätten att köpa en aktie för ett visst pris efter viss tid). Det är framför allt denna del av den gamla modellen som används idag. Men med den höga takt som det publiceras vetenskapliga artiklar lär det inte dröja lång tid innan den nya är tillräckligt utvecklad för att helt ersätta den gamla. Ett par, tre år tror Carl Lindberg. Sedan kan bara tiden utvisa hur effektiv den är.

Källa: Chalmers tekniska högskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanista rabattkod