Hur påverkas min pension om jag gör karriär? Hur blir tillvaron när jag slutar jobba? Att ta steg på karriärstrappan kan öka hur mycket du får i pension, men faktiskt också göra att skillnaden mellan lön och förväntad pension ökar. I en ny rapport analyseras framtida pensionsinkomster för 1990-talister som utvecklar sina karriärer inom olika yrken.
En ny rapport från Skandia visar att de som stannar i sina grundjobb kan förvänta sig en relativt låg pensionskompensation, särskilt om de saknar privat sparande. Att bli expert i sitt yrke ökar både inkomsten under yrkeslivet och efter pensionen – men att avancera och bli chef kan faktiskt leda till lägre kompensationsgrad, det vill säga pension i förhållande till slutlön.
– Det vi ser i rapporten är att personer med en god löneutveckling under karriären har en större skillnad mellan slutlön och pension än pension än andra. För många personer kan därför ett privat pensionssparande vara en förutsättning för att inte skillnaden mellan arbete och pension ska bli allt för stor. Det säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.
Rapporten undersöker pensionsinkomster för 1990-talister beroende på deras karriärutveckling. Högre positioner ger högre arbetsinkomst och pension, enligt livsinkomstprincipen. Rapporten analyserar fyra yrken: personaladministratör, kommunikatör, ingenjör och IT-tekniker.
– Med den här rapporten vill vi bland annat visa på vikten av att löpande se över sin kommande pension, och vilka konsekvenser olika val kan få. Ju tidigare man börjar planera för tiden efter yrkeslivet ju större möjlighet har man att påverka – och bland annat ge sig själv en extra flexibilitet kring valet att pensionsålder, fortsätter Mattias Munter. 
Skillnader i lönenivåer finns både mellan yrken som analyseras i rapporten, och inom karriärsteg. Exempelvis har personaladministratörer högre löner än kommunikatörer i grundjobb och expertroller, medan chefer i kommunikation har högre löner än chefer i personaladministration. Även om löneökningar ökar pensionsinkomsten i kronor, minskar kompensationsgraden när karriärsteget ökar, särskilt när individen blir chef.
– Oavsett karriärsteg är kompletterande sparande viktigt för en trygg ekonomi som pensionär och underlätta övergången till pension, avslutar Mattias Munter.