Nio av tio stölder av nyare bilar sker med bilnyckeln. För att göra bilägare uppmärksamma på detta har Brottsföre-byggande rådet, BRÅ, tillsammans med en rad samarbetspartners tagit fram ett informationsmaterial för spridning på såväl bensinstationer som i anslutning till gatu- och fastighetskontorets p-automater i Stockholms stad.
Majoriteten av nyare bilar stjäls med hjälp av nyckeln. Det beror på att nyare bilar är utrustade med elektroniskt stöldskydd, så kallad immobiliser, som försvårat traditionell tjuvkoppling.
– Eftersom tjuven inte på traditionellt sätt kan tjuvkoppla en bil har nyckeln blivit ett attraktivt stöldobjekt. Därför är det viktigt att hantera nyckeln som en värdehandling, säger Lina Nilsson, på BRÅ. .
– Vi räknar med att antalet bilstölder totalt sett kommer att minska även i fortsättningen tack vare att bilparken förnyas och fler bilar har de elektroniska stöldskydden. Men det förutsätter bland annat att man som bilägare håller reda på nycklarna. Biltjuvar kommer med största sannolikhet att utveckla fräckare sätt att få tillgång till nycklarna, säger Jan Andersson, generaldirektör på BRÅ. Ideal of Sweden rabattkod
Enbart försäkringsbolagens kostnader för stulna bilar (äldre och nyare) uppgår till minst en miljard kronor om året. Risken att utsättas för bilstöld är högst om man bor i Stockholms, Västra Götalands eller Gävleborgs län.
Informationsmaterialet som tagits fram består av såväl affischer som informationsfoldrar. Materialet om nyckelstölder ingår som en del i BRÅ: s projekt ”Minska Bilbrott”, som inleddes på uppdrag av regeringen.
BRÅ: s samarbetspartners när det gäller informationsmaterialet om nyckelstölder är Polisen, Larmtjänst AB, Sveriges Försäkringsförbund, Stockholm stad (Gatu- och fastighetskontoret), OKQ8, Preem Petroleum AB, Shell, Folksam, If, Länsförsäkringar AB, Trygg Hansa, Motormännens riksförbund, Motorbranschens riksförbund, Bilprov-ningen, Svenska Stöldskyddsföreningen och lokala brottsförebyggande råd. Totalt kommer bland annat 335 000 informationsfoldrar att distribueras på olika sätt.