För den som jobbar med reklam, oavsett om det är som köpare eller säljare, är det såklart intressant att ha en ständig omvärldsbevakning. Vad händer i branschen, vad är populärt, vad är förlegat och hur mycket lägger egentligen svenska företag på reklam. Den typen av information kan vara oerhört viktig om att ändå känna till även om man slaviskt inte behöver göra som alla andra. Kanske kan det till och med vara en fördel att ibland gå emot strömmen. Många köpare av reklam har egentligen ingen direkt koll på någonting och risken är då såklart stort att den lagda reklampengen inte får så stor effekt.

Information ska alltid granskas och det gäller såklart även information om reklam. Men att inte ta till sig information alls är än värre än att inte sortera informationen. I anslutning till den här artikeln presenteras en liten ordlista över vanliga mediaord som alla som på ett eller annat sätt har reklam i sitt yrke bör känna till. Men först lite om vad reklam omsätter samt vilka stora reklamplatser som faktiskt finns. Artikeln vänder sig alltså till den som inte är så insatt men som borde vara det. En nyligen genomför undersökning från Postnord kan ge en fingervisning om var man bör lägga sin reklam. Men som nyss nämndes, granska gärna och fundera på avsändaren. Med det sagt bör det ändå nämnas att själva undersökningen genomfördes av Kantor Sifo. Bland mycket annat framkom följande: l 49 % vill ha reklam i mejlen och 30 % helst i postlådan. l 32 % vill ha administrativ kommunikation i postlådan, 31 % vill ha den i mejlen och 24 % i sin digitala brevlåda. l 84 % tömmer postlådan varje vardag. l 56 % av de som mottagit reklam söker sedan mer info på nätet. l 42 % tycker att det är mycket viktigt, och 43 % ganska viktigt, att själva få välja hur de tar emot sin kommunikation. Bara 15 % säger att det inte är viktigt. Kanske kan det tala för gammal hederlig postreklam. Mail är enligt undersökningen populärast bland mottagarna men å andra sidan vet de flesta av oss att inkorgen kan svämma över av mail så frågan landar alltid i hur många som faktiskt läser mailet. Fast det är ju mätbart och det är svårare med traditionellt postad reklam att få fram tillförlitlig statistik. Syns man inte, finns man inte är ju en uttjatad devis inom reklambranschen och visst är den sann. Men när Sveriges Annonsörer nyligen presenterade en rapport framkom det att så många som sex av tio svenskar (59%) är negativa till reklam och andelen som är mycket negativa, har ökat till 20%. Minst omtyckt är reklamen i linjär-TV, i digitala play-tjänster och på internetsajter. Även reklam på YouTube och på Google får tummen ned av en klar majoritet. Så här såg siffrorna ut: Mediekanaler där reklamen upplevs mest negativ (2020): Linjär-tv/Tablå-tv 77% ganska eller mycket negativ Digitala playtjänster 74% ” Sajter på internet 74% ” YouTube 71% ” Google och andra söktjänster 69% ” Mediekanaler där reklamen upplevs mest positiv (2020): Bio 27% ganska eller mycket positiv Magasin i pappersformat 20% ” Utomhusreklam 19% ” Morgon-/kvällstidning i pappersformat 18% ” Brevlåda 16% ” Så Postnords undersökning visar väl ändå att de inte är helt fel ute eftersom brevlådereklam ändå ansågs som positivt av 16 procent. Det läggs massor av pengar på reklam och de olika reklamkanalerna såsom utomhusreklam, tidningsreklam, internetreklam. Teve- och radioreklam. Men det har varit ett tufft år att vara ägare av reklamfinansierade företa. Sveriges Mediebyråer skrev såhär i början av september angående reklamintäkter: ”Som en följd av corona har 2020 varit ett tufft år för medieinvesteringarna och samtliga mediekategorier har uppvisat negativ tillväxt. Augusti 2020 blev en liten vändning för medieinvesteringarna som under månanden uppvisade en positiv tillväxt om 1,5 procent. Ökningen kan till viss del tillskrivas icke periodiserade data då augusti 2020 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2019. Trots kalendereffekt kan detta ses som en indikativ ljusning för investeringarna. Månadens vinnare blev radio, online video och sociala medier. Även kategorin TV uppvisade en tydlig ökning jämfört med tidigare månader.” Som ni kan läsa är det lite ljusare men då är det mot bakgrund att kvartal 2020 var ett riktigt mörker, IRM:s senaste rapport visade att medieinvesteringarna under det andra kvartalet uppgick till 8,5 miljarder kronor, vilket är nära 1,9 miljarder kronor mindre än samma kvartal förra året. Nattsvart kvartal alltså. Nu har vi alltså presenterat viss omvärldsbevakning och är du som läsare ännu kvar kan man tänka sig att det inte ingår i din vardag att hålla koll på reklammarknaden. Det är därför vi presenterar ordlistan här intill. Den är långtifrån fullständig men är en början. Kanske det inte förändrar ditt liv radikalt bara för att du lär dig några av dem utantill men kanske underlättar det lite. Om inte annat kan du hänga med när kunden eller säljaren drar igång med en massa termer. Håll till godo. Vanligt förekommande ord Bruttoräckvidd Summan av alla kontakter. Samma tittare, lyssnare, läsare kan räknas flera gånger. Genomsnittlig frekvens Antal gånger den genomsnittligen individen i målgruppen kommer i kontakt med reklambudskapet under en kampanj (totalt antal reklamkontakter/individer, beroende på mediets mätmetod). Medieräckvidd Hur stor andel av målgruppen som har möjlighet att komma i kontakt med mediet. Nettoräckvidd Antalet individer som kommer i kontakt med eller har möjlighet att komma i kontakt med reklaminslaget minst en gång under en kampanj. Kallas också räckvidd 1+. OTS/OTH Antal gånger den genomsnittlige individen i målgruppen har möjlighet att komma i kontakt med reklambudskapet under en kampanj i genomsnitt (totalt antal möjliga kontakter med mediet/individer). Kopplat till medieräckvidd. Reklamräckvidd Hur stor andel av målgruppen som har möjlighet att komma i kontakt med reklambudskapet. Pitch En konsult kan tävla om att få in ett nytt uppdrag genom att visa en lösning Share of Voice (SoV) Andel av den totala marknadskommunikationen Click Spam / Click Fraud När en webmaster går in och klickar på annonser som denne själv lagt upp för att på så vis försöka fuska till sig intäkter. Alla affiliatenätverk har idag någon sorts system för att upptäcka och stänga av dessa. CPO (Cost per Order) En prismodell som innebär kostnad per order. Till exempel om en besökare genomför ett köp (lägger order) på målsidan. CPL (Cost per Lead) En prismodell som bygger på att det kommer in lead till köparen CPA (Cost per Action) En prismodell som innebär kostnad per köp eller handling. Till exempel om en besökare genomför ett köp på målsidan rabattkod Cocopanda eller registrerar sig på ett intresseformulär. CPC (Cost per Click) är kostnad per klick och kan förekomma både som banners och textlänkar. CPI (Cost per Impression) Kostnad per visning, helt enkelt vad en annonsvisning kostar annonsören eller vad affiliaten tjänar. CPM (Cost per Mille) Vanlig förkortning för att räkna ut kostnad eller intjäning per tusen annonsvisningar. CPT (Cost per Thousand) Se ovan CTR (Click Through Ratio)  Säger hur många som kickar på en annons i procent. GRP (Gross Rating Point) Kontakter i procent av totalt TV-universum. Utomhusreklam Bakbelyst: direkt påbyggd belysning på reklamytan. CPT (P) Mått på hur mycket det kostar att nå tusen personer i en målgrupp. (Total kostnad dividerat med VAC Räckvidd.) CPT (C) Mått på hur mycket det kostar att nå tusen kontakter under en kampanjperiod. (Total kostnad dividerat med VA kontakter.) Distribution Reklamytornas spridning över en region. GRP (Gross Rating Point) Den totala bruttomängden reklamkontakter under kampanjperioden. OTS (Opportunity to See) Möjligheten att se en reklamyta. Passeringar Antalet passeringar (trafikflöde) förbi en specifik reklamyta. VAC Visibility Adjusted Contacts, synbarhetsjusterat och sannolikhetsbaserat kontaktmått. VAC räckvidd (procent) Andel individer i en vald målgrupp som ser annonsbudskapet minst en gång under kampanjperioden. VA frekvens Antal gånger som en individ i målgruppen ser kampanjen i genomsnitt under kampanjperioden. VA kontakter Det totala antalet kontakter som de individer i målgruppen som har sett kampanjen under den valda kampanjperioden genererar.