Ökad oro, rekordhöga sjukskrivningstal på grund av stress och bristande tilltro till den offentliga vården. Försäkringsbolaget Ifs senaste hälsobarometer visar på en rad oroande faktorer bland befolkningen.
Försäkringsbolaget If har för andra året i rad släppt en hälsobarometer som tar tempen på svenskarnas välmående. Undersökningen visar att oron bland befolkningen har ökat kraftigt på bara ett år. Den för många allt kärvare ekonomin och det osäkra omvärldsläget i stort, lyfts fram som två bakomliggande faktorer.
På endast ett år har andelen oroliga ökat från 51 till 65 procent. Bland kvinnorna känner 68 procent en ökad oro och bland männen 61 procent.
I oktober 2022 ställde If motsvarande fråga till allmänheten i hela Norden. Det var då ungefär hälften av svenskarna (51 procent) som uppgav att de var mer oroliga för sin privatekonomi än för ett år sedan. Sex av tio kvinnor (58 procent) men bara fyra av tio män (43 procent) var oroliga.
 
Rekordmånga sjukskrivna på grund av stress
Samtidigt visar statistik från Försäkringskassan att antalet sjukskrivna på grund av stress är rekordhögt.
– Jag vill lyfta arbetsgivarens roll i det förebyggande arbetet för ökad folkhälsa – här måste man steppa upp. Det finns en tydlig förväntan i den offentliga diskussionen på oss som individer att motionera, äta rätt och lyckas med återhämtning, men arbetsgivaren behöver ta en större roll för att på olika sätt främja ett hälsosamt arbetsliv. Det finns alarmerande signaler om att stress och oro börjar bli ett samhällsproblem, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If.
 
”Arbetsgivarnas ansvar måste lyftas”
I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Trots det väntar många för länge med att söka hjälp hos sin arbetsgivare.
Nästan en av fem söker inte hjälp alls vid problem med mental hälsa och bara en av tio vänder sig till sin chef, visar Ifs undersökning.
– Förebyggande insatser är nyckeln, och där behövs en ökad kunskap också hos arbetsgivare att känna igen signaler hos de anställda. Är detta en person som behöver aktivt stöd för att kontakta vården? Med rätt verktyg och arbetssätt blir den hjälpen ganska okomplicerad, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If. 
 
Fler resultat från Ifs 
hälsobarometer 2023
– Mer än 17 procent känner oro över att känna ensamhet. Andelen är högre bland kvinnor (21 procent) än bland män (14 procent).
 
– Litar du på att få snabb hjälp i den offentlig sjukvården om du skulle bli sjuk eller råka ut för en icke akut skada?
Ja 43,2%
Nej 43,9%
Vet ej 12,9%
 
– Bland de som främst upplever stress över den egna ekonomin finns en tydlig koppling till ålder. Ju äldre, desto mindre stress av privatekonomiska skäl. Bland 60–65-åringar är andelen bara 13 procent – bland 20–29-åringar mer än dubbelt så många, 28 procent.
 
– Vad är det första du drar ned på om du måste minska dina utgifter? 
Vardagskonsumtion 40,9%
Semester 30%
Fritidsaktiviteter 12,6%
Mat 5,4%
Bil 5,5%
Boende 1,2%
Försäkring 1,7%
Annat 2,1%
Källa: If