En studie, The State of Hybrid Work Report från teknikföretaget Owl Labs, där 2 000 respondenter i Norden har deltagit, varav 500 i Sverige respektive Norge, Finland och Danmark, visar att över hälften (56%) av cheferna är mer benägna att interagera med anställda som arbetar från kontoret, samtidigt som 96% av de anställda tycker att arbetsgivare/chefer bör vidta fler åtgärder för att hålla anställda på distans nöjda.
  Idag kräver anställda flexibilitet och flera åtgärder för att arbete på distans ska fungera, och utan det kommer de inte att behålla (eller ta) jobbet, så enkelt är det. Över en tredjedel (39%) av anställda skulle tacka nej till ett jobb om flexibla timmar inte erbjöds och nästan lika många, 31%, skulle tacka nej om de inte tilläts en flexibel arbetsplats.
  Förutom flexibilitet vill de anställda också ha förmåner: 96% av de anställda tycker att arbetsgivare/chefer bör vidta fler åtgärder för att hålla anställda på distans nöjda. De personalförmåner som skulle vara mest tilltalande hos en blivande arbetsgivare är flexibla arbetstimmar (33%), 4-dagars arbetsvecka (29%), flexibel arbetsplats (26%), och obegränsad semester i den mån det går (24%). 
  Förutom att de anställda vill ha flexibilitet och förmåner upplever de att de nu också har ett sämre förhållande till sin chef samtidigt som cheferna interagerar mer med dem som arbetar på kontoret än de som arbetar hemma, det man kallar närhetsbias (proximity bias).
 
Relationen mellan chef och medarbetare behöver stärkas
I en miljö med hybrid- och distansarbete är chefer och anställda ofta inte fysiskt på samma plats. Detta kan göra det svårt att bygga eller upprätthålla en relation sinsemellan, särskilt när 56% av cheferna är mer benägna att fråga om synpunkter eller interagera mer med dem som de fysiskt arbetar tillsammans med än de som arbetar på distans. Stockholmsstil
  Om arbetsgivare vill att chefer ska jobba bort favorisering av anställda som arbetar från kontoret över de som arbetar hemma måste de tillhandahålla utbildning och metoder för detta. Detsamma gäller för de anställda. En anställd som arbetar på distans kan regelbundet behöva vara mer proaktiv och prata med sin chef och andra om det arbete de utför, något som de på kontoret kanske inte behöver göra.
Vad oroar sig cheferna för när det kommer till att hantera anställda på distans? Främst handlar det om; Minskad insyn i hur/när teamet arbetar (21%), upprätthålla medarbetarnas laganda (20%), missförstånd (19%) och IT-supportfrågor (19%).
96% av de anställda tycker att arbetsgivare/chefer bör vidta vissa åtgärder eller ansvarar för att säkerställa att anställda på distans är nöjda. 
De främsta åtgärderna som arbetsgivare/chefer bör vidta för att säkerställa att de anställda är nöjda är att; Implementera flexibla arbetstimmar (44%), betala för all utrustning för hemmakontoret (39%), implementera flexibilitet kring var du arbetar från (35%) samt att ersätta kostnader för hemarbete (33%).
 
Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes första kvartalet 2022 av Vitreous World där 2 000 företagsledare och chefer intervjuades i Norden (Sverige 500, Finland 500, Danmark 500 samt Norge 500).
 
Källa: Owl Labs
Foto: Andrea Piacquadio