56 % av världens leverantörer saknar fortfarande klimatmål. Detta visar en ny studie från CDP som pekar på att endast var fyrtionde klimatmål som rapporterats av världens leverantörer är godkända enligt science-based targets. Även om 71 % av leverantörerna rapporterade minskade utsläpp från sina verksamheter så visar CDP:s senaste rapport att det kommer krävas minst 10 år till för dessa leverantörer att sätta upp klimatmål.
CDP-rapporten ”Engaging the chain: driving speed and scale” har under 2021 analyserat miljödata från över 11 400 leverantörer. Rapporten visar att 2,5 % av leverantörerna har fastställda science-based targets för sina utsläpp, och hela 56 % saknade klimatmål överhuvudtaget. Dessutom hade mindre än 30 % en övergångsplan till låga koldioxidutsläpp för att bidra till en framtida nettonollekonomi.
Vidare visar rapporten att endast 38 % av de företag som rapporterar till CDP samarbetar med sina leverantörer i klimatfrågor och endast 16 % i frågor om vattensäkerhet. Även om leverantörerna står för en betydligt större del av koldioxidutsläppen än företagens egna verksamheter, gör företagen fortfarande för lite för att få klimatarbetet att sippra ned i leverantörskedjorna.
– Miljöförändringarna är vår tids stora fråga. De riskerar att för evigt förändra och försämra den värld vi lever i. Vi kan inte ta itu med dessa utmaningar på egen han. Vi på L’Oréal har, utöver våra egna löften, åtagit oss att aktivt stödja våra affärspartners i att förbättra sina sociala och miljömässiga resultat. Det är numer även obligatoriskt för samtliga av L’Oréals strategiska leverantörer att ansluta sig till CDP, sägerNicolas Hieronimus, vd för L’Oréal. Flowlife rabattkod
Under 2021 blev 23 487 leverantörer ombedda att rapportera sina miljödata till CDP. Av dessa återkom 11 400, en rekordsiffra som tyder på framsteg i rapporteringen. Svaren visade att 71 % av leverantörerna minskat sina direkta utsläpp, en total minskning på 1,8 miljarder ton koldioxidekvivalenter.
– Vi måste framöver se till att omsätta goda intentioner till långsiktiga omställningsåtgärder som tar hänsyn till natur, vattenresurser och det långsiktiga 1,5 gradersmålet. Vi behöver fler företag som samverkar med sina leverantörer och hanterar miljöpåverkan i hela leveranskedjan. Detta är inte bara viktigt för att kompensera för en tioårig eftersläpning i satta klimatmål, utan också för att säkra en naturpositiv framtid med nettonollutsläpp,säger Maxfield Weiss, Europachef för CDP.
CDP har nu infört ”Sustainable Procurement Pathway” i sin rapport, i syfte att få igång mät- och rapporteringsprocessen nedåt i leverantörskedjorna. Det är ett verktyg för hållbar upphandling som hjälper företag i hanteringen och minskningen av leverantörskedjans miljörisker.
Foto: Markus Spiske