För pendeltågsresenären kommer snart en revolutionerande teknik som kommer att medföra mindra väntan på försenande tåg.

Det kan ju låta som ren science fiction att en ny prognostjänst kommer kunna förutspå kommande förseningar innan de ens har inträffat. Förutom att resenärerna kommer kunna planera sitt resande bättre och minimera väntetiden på perronger kommer prognostjänsten dessutom att medföra att antalet förseningar minskar.
Matematikern Wilhelm Landerholm, som är Data scientist och bygger matematiska system, utvecklar modeller och affärskoncept inom områdena Data Science, Big Data, Internet of Things och Machine Learning, har jobbat i över två år med att få datorer att ta om hand de enorma datamängder som genereras om alla pendeltåg
Tekniken är utvecklad för pendeltågen i Stockholm, men kan på sikt revolutionera trafikplanering i kollektivtrafiken världen över.
– Vi har hittat ett sätt att omvandla all den enorma mängd data som pendeltågen genererar till prognoser som hjälper oss att förutse förseningar redan innan de inträffar, säger Mikael Lindskog, kommunikationschef på Stockholmståg som är initiativtagare till utvecklingen av tekniken.
Prognostjänsten funkar som en seismograf. Genom en avancerad algoritm och stora mängder historisk trafikdata kan tjänsten i realtid upptäcka riskfaktorer i pendelnätet och bedöma effekterna av dem. Tjänsten tar till exempel hänsyn till fakta kring tidigare störningar och vilka stationer och knutpunkter som är mest utsatta.
Målet är att minimera antalet förseningsminuter genom att ge den operativa trafikledningen tillgång till bättre beslutsstödsystem. Genom att sammankoppla prognostjänsten med andra datakällor, till exempel belastningsdata som visar antal passagerare i varje vagn, kommer det vara möjligt för den operativa ledningen att fatta mer kundfokuserade beslut.
– Ponera att prognosmodellen visar att ett tåg ser ut att komma 10 minuter sent till station C om två timmar. Då kan man sätta in ett nytt tåg för att se till att avgången inte blir försenad. Så fort modellen har fått informationen om det nya tåget genererar modellen omedelbart en ny prognos för hela systemet, säger Wilhelm Landerholm.
Den viktigaste vinsten är förstås att kunna erbjuda en mer punktlig kollektivtrafik. Men även mer proaktiv trafikinformation är mycket efterfrågad bland resenärerna i pendeltågstrafiken.
– Våra resenärer är mycket tidskänsliga och då kan en tidig förvarning om förseningar göra stor skillnad i planeringen, säger Mikael Lindskog
Redan under hösten kan pendeltågsresenärer i Stockholm planera sin restid på ett mer effektivt sätt. Tjänsten blir tillgänglig för Stockholmarna genom appen Pendelprognosen som lanseras före årsskiftet. Prognostjänsten kan i framtiden även anpassas för andra trafikslag och städer.

Så funkar prognostjänsten
En matematisk modell omvandlar historisk trafikdata till prognoser för varje enskilt tåg i pendeltågssystemet
Prognostjänsten kan upp till två timmar innan ankomst eller avgång varna för en störning som kommer att påverka tågets ankomst och avgångstid.
Samtidigt räknar också prognostjänsten ut hur andra tåg i systemet kommer att påverkas, vilket ger nya beräknade ankomsttider för alla berörda tåg helt automatiskt.
Syftet är att minska antalet förseningsminuter genom bättre beslutsunderlag för trafikledningen, men också att ge bättre trafikinformation till resenärerna
Algoritmen som ligger till grund för prognostjänsten är framtagen för pendeltågen i Stockholm på uppdrag av Stockholmståg, tillsammans med matematikern Wilhelm Landerholm. Algoritmen kan i framtiden även anpassas för andra trafikslag och städer.