Coronakrisen har skapat rekordstora varsel och uppsägningar. Under perioden 1 mars till 31 maj 2020 sökte dubbelt så många uppsagda tjänstemän omställningsstöd via TRR jämfört med 2019. Men det finns flera jobb att söka och många väljer att kompetensutveckla sig. Från den 1 mars har 89,2 procent av tjänstemännen berättigade till stöd hos TRR gått vidare till nytt jobb, utbildning eller startat eget.
Under perioden 1 mars till 31 maj 2020 varslades 32 293 tjänstemän om uppsägning jämfört med samma period 2019, då siffran var 4 166. Det innebär att antalet varsel har ökat med 675 procent under coronakrisen. Antalet tjänstemän som varslades minskade dock drastiskt i maj (3 693) jämfört med april (11 925).Coronakrisen har medfört att fler varsel än vanligt har lett till uppsägning, vilket syns i antalet uppsagda tjänstemän som sökt omställningsstöd hos TRR. Från den 1 mars till 31 maj vände sig 7 147 nya tjänstemän till TRR, att jämföra med 3 662 personer 2019.  
– Om man ser till vilka län där tjänstemän har varit hårdast drabbade så ligger Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Halland och Östergötland i topp. I Stockholm och Göteborg har antalet uppsagda tjänstemän som söker stöd hos TRR nästan tredubblats sedan 1 mars jämfört med 2019.
Under perioden 1 mars till 31 maj 2020 gick 2 766 uppsagda tjänstemän vidare till en positiv lösning, vilket motsvarar 89,2 procent av dem som fått stöd av TRR. Av dessa gick 2 424 personer vidare till ny anställning, 211 personer startade eget och 131 personer påbörjade en längre utbildning. För dem som gick vidare till en positiv lösning tog det i genomsnitt drygt sex månader från det att de fick stöd av TRR.
– Vi ser en viss ökning av visstidsanställningar och tror att fler kommer att påbörja studier efter sommaren. Omställningstiden är också lägre nu under pandemin, men det går fortare för dem som är aktiva från start och tar vara på de öppningar som kommer ur krisen. I tuffa tider är det många tjänstemän som väljer att bygga på sin kompetens eller helt omskola sig. Det kan vara något man har funderat på under en längre period, och när man blir arbetssökande tar man chansen. För längre studier har TRR möjlighet att stötta med studieersättning under de fyra första terminerna.
För dem som vill vidare till nytt jobb finns branscher som har rekryteringsbehov i coronakrisens spår. Den offentliga sektorn är i stort behov av personal, jobben finns inom såväl stat, kommuner och regioner. Andra branscher som söker personal är service- och tjänstebranschen och e- och dagligvaruhandeln. Även företag inom bygg, transport och IT behöver arbetskraft just nu.