Många är idag övertygade om att innovationer är det som tillslut kommer rädda jorden från uppvärmning och annat som hotar vår planet i framtiden. Eftersom många experter är övertygade om att utvecklingen måste gå snabbt så är det såklart extra roligt att en av tre svenska innovationer som vann Quality innovation award är ett turbosystem som minskar bilens koldioxidutsläpp.

Framtidens autonoma och hållbara materialtransportsystem, e-pliktsystem och innovativt var de andra svenska innovationer som tilldelas Quality Innovation Award. Mottagarna av årets innovationspris i Sverige är Volvo Construction Equipment, Eplicta AB samt Volvo Car Corporation och samtliga vinnare som alla har ett tydligt fokus på kundnytta och hållbarhet.
Priset har delats ut i Sverige sedan 2011 till organisationer som kunnat presentera innovativa lösningar med tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov.
De som tag beslut om vilka som skulle tilldelas priset var en domarkommitté som denna gång var bestående av Ann-Mari Fineman – Enhetschef IT-användning och tjänster – Vinnova, Ida Gremyr – Biträdande Professor, Industriell kvalitetsutveckling – Chalmers, Staffan Gullander – Professor – Stockholms Universitet, Jonas Malmlund – Partner, Strategy & Operations – Deloitte och Karl Schultz – Partner, Knowit Business Growth och Styrelseledamot i SIQs Styrelse
Bakom Quality Innovation Award står kvalitetsinstituten i ett flertal länder och Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ står för den svenska representationen av priset. Partners till SIQ i Sverige för detta årliga pris är Innovationsmyndigheten Vinnova och Deloitte Sverige.
Quality Innovation Award delas ut i ett flertal länder idag. Initiativtagare till priset är det finska kvalitetsinstitutet Laatukeskus och förutom SIQ i Sverige medverkar även kvalitetsfrämjande stiftelser i Kina, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Ungern, Israel, Kazachstan, Baskien samt Ryssland. För varje år ansluter ytterligare länder till Quality Innovation Award.
Med Quality Innovation Award vill de medverkande kvalitetsinstituten ge möjlighet för de deltagande organisationerna i de olika länderna att ”mäta temperaturen” på det egna innovationsarbetet men även kunna jämföra sig över land- och branschgränser.

Domarkommitténs motiveringar till Quality Innovation Award i Sverige:

Mottagare: Volvo Construction Equipment
Innovation: HX1
Kategori: Potentiella innovationer
Kort beskrivning av Innovationen: Genom konceptet HX1 presenterar Volvo Construction Equipment ett framtidskoncept för materialtransportsystem. Utvecklingen av konceptet bedrivs i projektform tillsammans med Energimyndigheten, Skanska samt de två lärosätena Linköpings Universitet och Mälardalens Högskola. HX1 representerar ett helt nytt angreppssätt för ett hållbart framtidskoncept och bygger på elektromobilitet och autonoma fordon.

Domarkommitténs Motivering:

Volvo Construction Equipmentskoncept HX1 presenterar framtidens materialtransportsystem redan idag. Genom att utnyttja allra senaste teknik kombineras lösningar för elektromobilitet och autonoma fordon i en lösning som förväntas reducera koldioxidutsläpp med upp till 95 % samtidigt som totalkostnaderna för ägare och operatörer reduceras med 25 %. Innovationskonceptet HX1 presenterar ett totalt nytt och revolutionerande angreppssätt kring materialtransportsystem där trenden vänds till allt mindre autonoma elektrifierade fordon. Konceptet är banbrytande i sin bransch och ger oss alla en glimt av hur framtiden kommer att se ut.

Mottagare: Eplicta AB
Innovation: Eplicta
Kategori: Innovation inom företag ”Micro & Startup”
Kort beskrivning av Innovationen: Sedan 1661 ska alla som framställer böcker, tidningar och övriga trycksaker i Sverige leverera så kallade ”pliktexemplar” till Kungliga Biblioteket för att bevara vårt kulturarv. Från och med 2015 så omfattar även denna plikt visst elektroniskt material. Eplicta har därför utvecklat en process och IT-lösning, en abonnemangstjänst, som automatiskt identifierar relevant elektroniskt material. Detta levereras sedan till Kungliga Bibliotekets servrar. Eplicta underlättar därmed denna process avsevärt och bidrar även till att relevant elektroniskt material sparas till vårt framtida kulturarv.

rabattkod Swiss Clinic 

Domarkommitténs Motivering:
Eplicta har utvecklat ett system som erbjuder en helhetslösning med automatik inom e-plikt. Genom att ta en samlad syn på hela processen från att identifiera e-pliktigt material till att det laddats upp vid Kungliga Biblioteket effektiviserar inte bara Eplictas abonnemangstjänst arbetet utan ökar även sannolikheten att relevant material sparas. Då mängden elektroniskt publicerat material ökar exponentiellt möjliggör Eplictas lösning att en process etablerad på 1600-talet tas in och vidare i modern tid för att bidra till att säkerställa vårt framtida kulturarv.

Mottagare: Volvo Car Corporation
Innovation: PowerPulse
Kategori: Hållbara och förnybara innovationer
Kort beskrivning av Innovationen: Volvo Cars har utvecklat ett nytt unikt turbosystem, PowerPulse, vilket med tryckluft tar bort fördröjningen av laddtrycket. Detta ökar kraftigt responseffekten på motorn. Responsen ökar så pass att en mindre storlek av motor kan användas i en given bil med bibehållen respons. En fyrcylindrig 2L motor får samma körbarhet som en sexcylindrig 3L motor vilket ger betydande positiva miljöeffekter genom reducerade koldioxidutsläpp. PowerPulse tekniken är världsunik och patenterad av Volvo Cars. Den finns på Volvo D5, Drive-E motorfamilj och är implementerad på modellerna XC90, S90, V90 samt V90 Cross Country.

Domarkommitténs Motivering:
Genom ett långsiktigt arbete att göra motorer mer bränslesnåla har Volvo Cars vidareutvecklat turbosystemet genom att spruta in komprimerad luft i turbon och därigenom kraftigt ökat responseffekten. Innovationen, som är både utvecklad och patenterad av Volvo Cars, medför att en mindre storlek av motor kan användas i en given storleksklass av bil. Sammantaget gör detta att kunder genom att välja en volvobil med PowerPulse gör ett mer miljömässigt hållbart val och får en bättre bränsleekonomi samtidigt som det ger Volvo Cars en klar fördel gentemot konkurrenter.

n