Quiet quitting, tyst nedtrappning, är en arbetsmarknadstrend som innebär att anställda endast gör det nödvändigaste på jobbet och ingenting mer. Fyra av tio svenskar uppger att de har ägnat sig åt quiet quitting och mest av allt unga, enligt Randstads senaste undersökning Workmonitor, genomförd av Dynata. 

Quiet quitting, tyst nedtrappning på svenska, är en trend som fick sitt genomslag i USA men som nu tycks ha etablerat sig även i Sverige. Det handlar inte om att säga upp sig, som namnet antyder, utan att istället stanna på sin arbetsplats och endast utföra det nödvändigaste som arbetet kräver. Arbetsmarknadstrenden uppkom på sociala medier efter pandemin, då många arbetade hemifrån och började reflektera över balansen mellan fritid och arbetsliv. I rekryterings- och bemanningsföretaget Randstads globala undersökning Workmonitor framkommer det att fyra av tio svenskar (38 %) känner igen sig i fenomenet. Tittar man på de globala siffrorna från undersökningen är motsvarande siffra 31 procent. – Oavsett om man väljer att betrakta quiet quitting som en hälsosam trend eller indikation på dålig arbetsmoral är det viktigt att se till medarbetarnas engagemang. Ett större engagemang är positivt både för företagets resultat och tillväxt, såväl som för medarbetarnas välmående. Om du som arbetsgivare upplever ett lägre engagemang är det viktigt att gå till botten med var det brister och vilka åtgärder som krävs för att bryta den negativa spiralen. Det kan till exempel behövas förändring i företagskultur, arbetsbelastning, utvecklingsmöjligheter, ledningsstrategi eller internkommunikation, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad. Vanligare bland unga Undersökningen visar även att det är stor skillnad på svar över olika åldrar i Sverige. I åldrarna 25-34 år svarar 45 procent att de någon gång genomfört en tyst nedtrappning. För gruppen 55-67 år är motsvarande siffra 31 procent. Lyko rabattkod – När nya generationer kliver in på arbetsmarknaden behöver arbetsgivare vara observanta på vad som engagerar just dem. Här gäller det att vara påläst – men även intresserad av den nya generationen, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad. Har du någonsin gjort något av följande: ”Quiet quitting” (ett uttryck som innebär att du bara gör det som ditt jobb kräver och ingenting mer) Sverige: Ja 37,6 % Nej 62,4 % Globalt: Ja 31,1% Nej: 68,9 % Topplista över länderna som i högst grad ägnat sig åt quiet quitting enligt Workmonitor: Indien – 56% Hong Kong – 43% Polen – 43% Rumänien – 41%, Sverige – 38% Portugal – 35% Singapore – 35% Tjeckien – 36% Norge – 36% Argentina – 34%