Under förra året fick Kronofogden in drygt 1 200 000 ansökningar om obetalda skulder. Det är en ökning med 18 procent jämfört med året innan och det högsta antalet någonsin.
– Konjunkturen har inneburit att många människor har fått det svårare att betala sina räkningar och att ärendeinflödet har ökat kraftigt. Det är oroande att många personer och företag har flera skulder som förfallit till betalning på samma gång, säger Eva Liedström Adler, rikskronofogde. Det försvårar möjligheterna att snabbt komma på fötter igen.
Även antalet personer och företag som har skulder för indrivning har ökat med tre procent. En elvaårig trend med minskande antal skuldsatta är därmed bruten.
– Effekterna av konjunkturen har i viss mån dämpats av den låga räntan, säger Eva Liedström Adler, rikskronofogde. Det finns därför risk för att fler kan få ekonomiska problem när räntenivån förväntas stiga igen.
– För att klara av anstormningen har höga krav ställts på att effektivisera vår verksamhet. Myndighetens ansträngda ekonomi har ytterligare ökat kraven på oss att arbeta smartare och effektivare, säger Eva Liedström Adler. Vi är glada att vi under året lyckades hålla inflödet stången.
Till de positiva resultaten för året hör att besluten om skuldsanering ökade med nio procent jämfört med tidigare år. Drygt 4.000 skuldsatta beviljades skuldsanering förra året och få av dem återkommer med nya skulder hos Kronofogden. Det är nära 95 procent som klarar sin skuldsanering.

Källa: Kronofogden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rabattkod Swiss Clinic