I maj publicerades 8 120 villor till salu på Hemnet. Det är det högsta noterade antalet villor som har publicerats under en enskild månad så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. Jämfört med motsvarande månad förra året är det en ökning med 25 procent.
De senaste två åren har annars präglats av ett lågt tillflöde av villor till följd av avvaktan beroende på den oroliga ekonomiska situationen. Men nu i maj har vi fått den, för många hushåll efterlängtade, första räntesänkningen, och det har fått stor effekt. Många av de som tidigare avvaktat vågar nu agera med ett rekordhögt tillflöde som följd.
Även för övriga bostadstyper syns ett tydligt trendbrott. Sammantaget publicerades det under maj månad 20 591 bostäder (villor, lägenheter och radhus). Det är en ökning jämfört med maj förra året med 17 procent och den näst högsta noteringen under de dryga tio år som Hemnet har en sammanhängande tidsserie.
Den enda månad, då det publicerats fler bostäder under de senaste tio åren, var i maj 2022. Då, precis som nu, låg en ränteförändring bakom. Men den gången var det en räntehöjning och spekulationer om kraftigt fallande bostadspriser som fick många säljare att skynda på sin planerade försäljning. Nu är läget snarare det motsatta, där det skapats ett uppdämt behov att flytta under lång tid.
“Vi har under ett och ett halvt år haft ett avvaktande läge på bostadsmarknaden. Många som velat sälja sin bostad och flytta vidare har avvaktat till följd det osäkra ekonomiska läget och den trögare marknaden. Men nu har optimismen kring den ekonomiska utvecklingen och bostadsmarknaden kommit tillbaka. Flera av de som har avvaktat vågar nu agera när ränteutvecklingen uppfattas gå åt rätt håll och bostadsmarknaden på allvar tinat upp”, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.