Svenskarnas intresse för fritidshus har skjutit i höjden under pandemin, med ökade priser – och bygglov. Exceptionellt många bygglov för fritidshus beviljades under förra året – 2 594 stycken. Det är i paritet med med det tidigare rekordåret 2017, men eftersom inrapporteringen har viss eftersläpning kommer antalet för 2020 att växa ytterligare. Coronaåret 2020 kommer därmed med all sannolikhet att innebära ett nytt rekord.
– Marknaden för fritidshus är rekordhet. De flesta köper befintliga hus, men det är också många som har valt att bygga eget. Vi har sett en ökande trend vad gäller byggprojekt bland våra kunder de senaste åren. De senaste 12 månaderna har antalet som rapporterar in en eller flera nya byggnader i sin försäkring ökat med 10 procent. Det kan vara en sidoeffekt av mindre resande, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If. 
Siffrorna från SCB sträcker sig tillbaka till 1996.
Det ökade intresset märks även på husmarknaden. Det genomsnittliga priset på fritidshus i Sverige har stigit med 15 procent under det senaste året, enligt Svensk Mäklarstatistik. 
Sett till befolkningen skiljer sig antalet bygglov rejält runt om i landet. Jämtland och Gotland sticker ut i toppen, med 287 och 201 bygglov per 100 000 invånare under 2020. I Stockholm är motsvarande siffra sju per 100 000 invånare.
– I år rapporteras det om virkesbrist och materialbrist på flera håll i landet, bland annat till följd av stängda gränser och svårare transportmöjligheter givet corona. Det kan även vara svårare att få tag i hantverkare samt längre väntetider för att få bygglov beviljat eftersom det är många som ansöker. Så för den som har planer på byggprojekt är det viktigt att planera i god tid, och ha tålamod, säger Jenny Rudslätt.
 
Genomsnittliga storleken: 122 kvadratmeter
Den genomsnittliga storleken på fritidshusen var 122 kvadratmeter under 2020. Det innebär att det totalt beviljades bygglov för 316 000 kvadratmeter fritidshus i Sverige under förra året.
– Datan täcker inte byggnader som kräver bygglov, exempelvis attefallshus och annat såsom gäststugor, bastu eller altaner, varför den egentliga siffran är ännu högre, säger Jenny Rudslätt.