Intresset för att energieffektivisera är rekordstort i de svenska hemmen. Mer än varannan husägare planerar att göra någon förändring gällande uppvärmning och energianvändning i sitt hus det närmaste året. Men många är osäkra på vilken åtgärd som är den bästa för sin bostad. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank.

Det senaste årets höga elpriser har påverkat hushållen i hur de ser på sin energianvändning. 55 procent av dem planerar också att göra någon förändring gällande uppvärmning och energianvändning i sitt hus det närmaste året. Det är betydligt fler jämfört med för ett år sedan, då motsvarande andel var 38 procent. ─ Energiinvesteringar kan ofta vara kostsamma, men i kalkylen bör man även ha med att elförbrukningen och de löpande kostnaderna blir lägre och risken för höga elräkningar framåt minskar. Perioder av elbrist kommer vi nog ha några år framåt, genom att energieffektivisera kan man skydda sin privatekonomi, säger Madelén Falkenhäll, Swedbanks hållbarhetsekonom. Mer än fördubblat intresse för solceller och isolering Främst är det solceller som lockar. 30 procent planerar att installera det, mer än dubbelt så många jämfört med förra året. 20 procent kommer se över husets isolering, även det mer än en fördubbling på ett år. Bland de husägare som inte planerar att göra någon energiomställning uppger 35 procent att de skulle överväga att byta till en mer klimatvänlig energikälla om det statliga stödet för det utökades. ─ Vid årsskiftet höjdes skattereduktionen för installation av solceller, från 15 till 20 procent av arbets- och materialkostnaden. Våra siffror indikerar att ännu fler skulle ställa om ifall skattereduktionen höjdes ytterligare, säger Madelén Falkenhäll. Nära hälften vet inte vilken åtgärd som är mest effektiv Drygt fyra av tio husägare har koll på hur en energibesparande investering skulle påverka privatekonomin och klimatet. Däremot är det nästan hälften som inte vet eller är tveksamma om vilken energisparande åtgärd som skulle vara den mest effektiva för sin bostad. ─ Med de elpriser vi hade under hösten kan ett byte av värmepump innebära 30 000 kronor lägre elkostnader per år. Även mindre åtgärder som att se över isoleringen i huset minskar elförbrukningen avsevärt och man kan spara ytterligare tusenlappar. Med ett energieffektivt hus minskar man risken för höga kostnader och får en mer hållbar ekonomi på sikt, säger Madelén Falkenhäll. Fyra av tio använder elstödet till elkostnader 91 procent uppger att beskedet om elstöd inte har påverkat hur de använder el. I februari ska det första elstödet börja betalas ut, 40 procent av de som uppger att de får elstöd kommer använda pengarna till elkostnader och 14 procent på andra nödvändiga utgifter. 24 procent kommer spara pengarna eller lägga dem på konsumtion. Tips för en minskad elfö̈rbrukning • Få̊ koll på̊ dina elrä̈kningar. Fö̈lj din fö̈rbrukning per må̊nad, till exempel varje gå̊ng du får en faktura. • Om du bor i hus, dra ner inomhustemperaturen nå̊gon grad eller två̊, det minskar din fö̈rbrukning. • Duscha kortare, det kan bli må̊nga tusenlappar på̊ ett år, beroende på̊ hur många ni ä̈r i hushållet. • Nya vitvaror ä̈r mer energieffektiva ä̈n gamla, en ny kyl och frys drar till exempel 80 procent mindre ä̈n 15 å̊r gamla. Byte av vitvaror kan ha betalat sig på̊ några å̊r. • Se oöver isolering av vind, samt runt dörrar och fö̈nster. Med bra isolering hå̊ller du vä̈rmen inne och kylan ute. • En gammal vä̈rmepanna är dyrare i drift ä̈n en ny. Den stö̈rre delen av elfö̈rbrukningen i en villa ä̈r fö̈r uppvä̈rmning och vatten. Med en ny luftvattenvä̈rmepanna kan du minska fö̈r-brukningen med 50-70 procent. Så här mycket kan du spara • Duscha 5 minuter i stället för 15 minuter per dag och person. Spara 150 kronor per månad för hushåll med en person, 600 kronor för ett hushåll med fyra personer. • Hängtorka tvätt i stället för att torktumla. Lyko rabattkod Spara 90 kronor per månad för hushåll med en person, 230 kronor per månad för ett hushåll med fyra personer. • Genom att stänga av eluppvärmd (dvs inte vattenburen värme) handdukstork eller golvvärme kan man spara ytterligare hundralappar varje månad. • Att tilläggsisolera vinden innebär besparing på 3 000-4 000 kronor per år för en genomsnittsvilla. • Byte av värmepump är en dyrare investering, men det minskar elförbrukningen avsevärt. För en villa med förbrukning på 20.000 kwh per år kan man minska förbrukningen med 50-70 procent, vilket innebär runt 9 000-10 000 kronor per år. Stort intresse för solceller I undersökningen ställdes ett antal frågor till urvalsgruppen. På frågan ”Planerar du att inom det närmaste året göra någon/några förändringar gällande uppvärmning och annan energianvändning i ditt hus?” svarade hela 30 procent av de som bodde i villa att de planerade att installera solceller. Och på frågan ”Skulle du välja att byta till en mer klimatvänlig energikälla, som till exempel solceller eller luftvärmepump för ditt hus om det statliga stödet för det utökades, till exempel genom subventioner eller avdrag?” svarande hela 35 procent ja. Isolering högt upp på ”att göra-listan” Intresset för solceller är allra högst bland de tillfrågade i undersökningen men näst efter kommer intresset för isolering av vind, fasad, fönster och dörrar. 20 procent av de tillfrågade planerar att se över sin isolering.