September innebär för många svenskar att semestern definitivt är över och den grå vardagen tar vid. Enligt en ny undersökning känner 62 procent av svenskarna ångest när de är tillbaka i vardagen efter semestern. Så många som 90 procent uppger samtidigt att ett sätt för dem att dämpa den negativa känslan är att planera eller boka en resa. Starkast är resedrömmarna hos dem som inte var utomlands alls på semester i somras.
Många svenskar känner sig nedstämda när semesterns tar slut och vardagslunken tar vid. Veckorna går på rutin och frihetskänslan som förknippas med semester och ledighet är som bortblåst.
– September och januari är de månader då man säljer mest resor på hela året. Så visst kände vi till att många vill förlänga sin semesterkänsla genom att boka en ny resa, men vi blev uppriktigt förvånade över att beteendet är så påtaglig hos så många.
I undersökningen uppger 9 av 10 svenskar att ett sätt för dem att dämpa vardagsångesten är att planera eller boka en ny resa. Samtidigt säger drygt 80 procent att det redan nu planerar att resa utomlands på semester någon gång i höst eller i vinter. Hos dem som inte reste utomlands på semester i somras är siffran ännu högre. Kanarieöarna, Thailand, Mexiko och Dubai är destinationer som lockar i vinter.
Sol- och badresor lockar mest, följt av önskemålet om en kombination av upplevelser i samma resa och att resa till en storstad. 53 procent säger att resmålet i sig är det som styr mest när vi väljer vart vi ska resa. 21 procent säger att vädret på resmålet är viktigast medan 20 procent tycker att det främst är resans pris som styr.