Efter mer än två år av pandemi och tillhörande restriktioner var det många krisdrabbade handlare som såg fram mot ljusare tider. Men pandemins efterdyningar och det efterföljande kriget i Ukraina slår nu hårt mot en redan prövad bransch. Hög inflation och högre räntor kommer leda till att konsumenter håller hårdare i plånboken, och hushållen kommer i högre utsträckning att prioritera annan konsumtion än inom handeln framöver. Det gör att även de handlare som upplevde högkonjunktur under pandemin nu ser en vikande efterfrågan.
– Hittills har 2022 varit ett dystert år såväl på den globala arenan som inom den svenska handeln. Pandemirelaterade effekter, inflationen och det förskräckliga kriget i Ukraina får konsekvenser för handeln, vilket medför konsekvenser på samhället i stort, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel och fortsätter:
Inom handeln arbetar över en halv miljon människor och var femte person mellan 16–24 anställs inom handeln. När vi nu går tuffare tider till mötes är vi självklart oroliga för att benägenheten att anställa bland våra medlemsföretag kommer att minska.
I rapporten analyseras också sällanköpsvaruhandels största delbranscher i ett mer långsiktigt perspektiv fram till 2030. Det görs utifrån två scenarier, där det som varierar är e-handelns tillväxttakt. Kläd-och skohandeln väntas i närtid ta revansch från de tuffa pandemiåren men möta utmaningar även i ett längre perspektiv kopplade till bland annat ökad e-handel och internationell konkurrens. Bygg-, järn- och färghandeln samt möbel- och heminredningshandeln har goda förutsättningar att växa, givet en fortsatt hög efterfrågan på nya bostäder. Storlek ICIW tights
– Handeln har stor bredd och de olika delbranscherna möter utmaningar av varierande natur. Rapporten visar att e-handeln kommer att fortsätta att växa. Det är viktigt att handeln, som den alltid gör, anpassar sig efter konsumenternas önskemål, men det är också viktigt att politiken tar hänsyn till den globala konkurrensen och ger svenska företag goda möjligheter att konkurrera, säger Sofia Larsen.