Sportlovet och skidåkning lockar många svenskar men det har blivit ett dyrt nöje. En sportlovsvecka för en familj 2024 kan kosta drygt 41 000 kronor. Det är en kostnad som dubblerats sedan 2013 samt ökat betydligt mer än lönen under samma period. Fjällveckan kan komma att kosta 130 procent av en månatlig disponibel inkomst. 2013 uppgick motsvarande andel till 82 procent. Det visar en analys genomförd av Länsförsäkringar.
Under 2024 uppgår utgifterna till 41 375 kronor för en vecka i fjällen, vilket är cirka 5 000 kronor mer jämfört med förra året och en fördubbling jämfört med hur det var år 2013.Fjällveckan i år kan komma att kosta 130 procent av en månatlig disponibel inkomst.
– Sportlovet i fjällen har blivit ett dyrt nöje men en svag krona gör utlandssemestrarna dyra och det får säkert många svenskar att styra om alpresan till ett svenskt alternativ. Och om fler vill åka till de svenska fjällen tenderar priserna att stiga. Det går helt enkelt att ta mer betalt, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. 
I Länsförsäkringars beräkningar innefattas kostnader för boende, liftkort, skidutrustning, skidskola, utelunch samt övrig mat och dryck.
– Kostnaderna för boende, skidhyra, skidskola och utelunch under vistelsen är de kostnader som familjen kan påverka mest. Ett bra sätt att spara pengar på boendet är att bo längre ifrån backen. Å andra sidan blir det svårare att åka hem och äta lunch, så ta gärna med dig lunchlådor, på så sätt kan du även hålla nere matkostnaderna, säger Stefan Westerberg och fortsätter;
–Försök också att planera hela årets semestrar vid ett tillfälle så att du kan räkna på ett ungefär vad allt kan komma att kosta. När du har hela årets semesterbudget framför dig är det lättare att prioritera vad ni verkligen vill göra. Det är också lättare att veta hur mycket ni måste spara för att undvika att månaden efter semestern blir en fattig månad.
 
Ekonomiska tips inför sportlovet:
m Säkerställ att ni är rätt försäkrade innan ni åker, det kan annars bli dyrt om olyckan skulle vara framme.
m Glöm inte att se till så att alla i familjen har olycksfallsförsäkring, den försäkringen ni har via barnomsorgen täcker inte alltid fritiden. En vanlig missuppfattning är att olycksfallsförsäkring ingår i hemförsäkringen.
m Att hyra skidutrustning är ett bra sätt att spara pengar jämfört med att köpa nytt. Men ni behöver inte alltid teckna den försäkring som erbjuds, kontrollera vad som ingår i din hemförsäkring först. Spara kvittot, det underlättar om något händer.
m Kan ni hyra ut er befintliga bostad under veckan ni är borta? Det kan vara ett sätt att få in lite extra pengar. Glöm inte att söka tillstånd från er hyresvärd eller bostadsrättsförening.
m Ett alternativ till att hyra skidutrustning är att köpa begagnat. Det finns affärer som specialiserar sig på begagnad skidutrustning, där brukar det finnas ett stort utbud på ett och samma ställe.
 
Källa: Länsförsäkringar