Att fortsätta arbeta tills du är 67 gör stor skillnad för hur mycket du får kvar i plånboken. Skillnaden i skatt mellan att sluta arbeta helt vid 63 års ålder jämfört med 67 års ålder kan bli 1800 kronor i månaden eftersom skatt på lön är lägre än den är för pension. En ny rapport från Pensionsmyndigheten går igenom förändringar i skatteregler för 2024 som kan påverka pensionen.
– När du planerar för att ta ut pension se till så att du vet hur tidpunkten för när du slutar arbeta påverkar vad du får i pension. Skatt på lön för en enskild individ är mindre än skatt på pension så du kan tjäna på att arbeta längre. Jobbar man längre tjänar man även in mer till pensionen. Det gäller även om man väljer att både ta ut pension och fortsätta arbeta, säger Stefan Granbom, analytiker på Pensionsmyndigheten och författare till rapporten Pension och skatt 2024.
– Det som påverkar pensionen mest är summan av alla inkomster en individ haft under hela livet, att ens arbetsgivare har avsatt pengar till tjänstepension och tidpunkten, det vill säga vid vilken ålder, du tar ut pension. Men ytterligare en viktig sak att hålla koll på och som påverkar pensionen är just skatteregler som det förhöjda grundavdraget. Ett år till i arbete kan göra stor skillnad för ekonomin som pensionär, säger Stefan Granbom. 
Rapporten Pension och skatt 2024 – Skatteavdrag för pension och lön vid olika åldrar reder ut begrepp och frågor som kan komma från personer som står inför valet mellan arbete och pension utifrån regler kring skatt, arbete och pension. Det går inte att räkna ut enskildas förväntade inkomst utifrån tabellerna i rapporten men det går att göra på Skatteverkets webbplats under Räkna ut din skatt. Där kan den enskilde själv göra en preliminär beräkning av storleken på sitt skatteavdrag vid olika fördelning mellan förvärvsarbete och pension.
 
Vanliga frågor och svar gällande pension och skatt
Blir skatten på pensionen lägre om jag väntar med att ta ut min pension till det år jag fyller 67 år? 
Ja, skatteavdraget blir lägre på pension från januari det år du fyller 67 år.  Exempel: två personer båda har en pension på 216 000 kronor per år vid uttagstillfället. En av dem är 63 år vid uttagstillfället, den andra är 67 år vid uttagstillfället. Skillnaden i nettopension mellan de två pensionärerna blir då cirka 1 870 kronor per månad. Orsaken är det förhöjda grundavdraget för den äldre pensionären.
 
Stämmer det att jag får betala lägre skatt om jag fortsätter jobba efter 66 års ålder? 
Ja, skatteavdraget blir lägre från och med januari det år du fyller 67 år. Om du fortsätter arbeta och väntar med att ta ut pension tjänar du även in nya pensionsrätter vilket ger en högre framtida allmän pension. Undantag från detta om du har garantipension. Från det år du fyller 67 år är grundavdraget förhöjt vilket medför ännu lägre skatt. Exempel: två personer har båda en arbetsinkomst på 216 000 kronor per år. Den ena är 63 år och den andra är 67 år. Skillnaden i nettoinkomst mellan den yngre och den äldre inkomsttagaren blir då cirka 1 560 kronor per månad. Orsaken är dels det förstärkta jobbskatteavdraget och dels det förhöjda grundavdraget för den äldre inkomsttagaren.
 
Stämmer det att om jag tar ut pension vid 63 års ålder och ändå fortsätter att arbeta får jag jobbskatteavdrag på både lön och pension?
Nej, du får bara jobbskatteavdrag på din lön, inte på pensionen.
 
Hur ser jag till att jag inte betalar för lite skatt det år jag tar ut pension?
För att du ska få rätt skatt det år du börjar ta ut din pension, är det viktigt att begära särskild beräkning, jämkning, hos Skatteverket. Skatteuttaget från den månad du tar ut pensionen kan annars bli alldeles för lågt i förhållande till din totala årsinkomst. Din tidigare arbetsgivare drog nämligen skatt som om du skulle haft din lön under hela året medan Pensionsmyndigheten kommer att dra skatt som om du haft din pension under hela året, om du inte begärt särskild beräkning.Även under din tid som pensionär kan det vara viktigt att begära särskild beräkning. Det gäller speciellt om du har inkomster från flera håll som till exempel tjänstepension.