Sparandet till barnen har minskat under de senaste åren trots att de allra flesta barnfamiljer har fått mer i plånboken. Idag ligger det genomsnittliga sparandet per barn på strax under 500 kronor i månaden. För de föräldrar som sparar varje månad ligger sparandet på i genomsnitt strax under 900 kronor. De som sparar ofta och regelbundet sparar oftare en högre summa och väljer i större utsträckning att sätta pengarna på börsen. Det sparade kapitalet per barn har fördubblats sedan 2018. Att spara till bostaden är det populäraste sparmålet. Källa: Länsförsäkringar Foto: Elina Fairytale

Under perioden 2005–2018 som Länsförsäkringar undersökt hur mycket föräldrar sparar till sina har en vanlig barnfamilj fått omkring 15 000 kronor mer i plånboken per månad. Trots det har sparandet till barnen inte ökat nämnvärt under motsvarande period. För sammanboende med barn har den ekonomiska utveck- lingen, som medelvärde, varit gynnsam över en längre tids- period — med en ökning på 65 procent från 1990-talet. Men trots de skattesänkningar och reallöneökningar som gett föräldrarna mer i plånboken syns alltså inte samma posi- tiva utveckling i nivån på barnsparandet. — Det är lätt att glömma att bostäder och körkort blir dyrare med tiden och att man varje år bör justera barn- sparandet uppåt för att behålla köpkraften. Det är också viktigt att fundera över syftet med barnsparandet. Vet man mer om slutmålet är det lättare att bryta ner det i ett rimligt månadssparande, säger Emma Persson. Hur stort belopp föräldrar sparar till sina barn beror på hur många syskon som finns i familjen, ju fler barn desto lägre belopp per barn. Det genomsnittliga sparbeloppet har stigit något för familjer med ett eller två barn och har sjunkit för dem som har tre barn. Föräldrar som sparar regelbundet sparar högre belopp än genomsnittet • Att spara regelbundet är den vanligaste sparformen för föräldrar och den som månads- sparar har i snitt sparat ihop 75 000 kronor per barn. • Det kan jämföras med de föräldrar som sparar då och då. De har i snitt fått ihop 5 000 kronor per barn. • Av de föräldrar som uppger att de sätter av när de har råd eller möjlighet är det vanligare att hushållet har lägre inkomst. De flesta föräldrar som sparar gör det regelbundet. Andelen som inte sparar till sina barn har minskat något och ligger idag på 9 procent. Undersökningen har inte tagit reda på varför vissa inte sparar. — Naturligtvis finns det föräldrar som inte har råd att spara till barnen och självklart är det viktigt att först och främst prioritera de dagliga utgifterna. Men för den som har råd men inte sparar specifikt till barnen, bör man tänka på att man inte ska underskatta den positiva psykologiska effekten av att öronmärka sparande till vissa ändamål. Det gör det lättare att hålla i sparandet över tid, säger Emma Persson. Fonder är den mest populära sparformen Fondsparande är den vanligaste spar- formen till barnen och andelen som sparar på detta sätt har legat stadigt runt 70 procent under många år. I år har den siffran stigit till 77 procent. Men det finns vissa skillnader mellan mammor och pappor, skillnader som också har bestått genom åren. En högre andel kvinnor uppger att de sparar på bankkonto medan män i högre utsträckning föredrar aktier. Barn till de föräldrar som har investerat sina barns sparpengar i fonder sedan 2012 har haft en god utveckling. Det året låg det genomsnittliga kapi- talet på 92 533 kronor, idag är det genomsnittliga sparkapitalet per barn 250 000 kronor. Så det har verkligen lönat sig att spara på börsen. Föräldrar med universitetsutbildning och män sparar i högre grad i fonder än de föräldrar som uppger att de som högst har gymnasieutbildning. Att spara till bostaden toppar listan av sparmål till barnen Att de höga priserna på bostadsmarknaden påverkat föräldrar och hur de tänker kring sparande kan möjligen utläsas i resultatet kring vilka som prioriterar bostaden framför exempelvis körkort. Över hälften (56 procent) av föräldrarna som bor i storstäder och stora kommuner anger bostaden som det främsta sparmå- let, men även föräldrar som bor på mindre orter sätter bostaden som högst prioritet (46 procent). Enligt en uträkning Länsförsäkringar genomfört räcker det med mindre än ett månatligt sparat barnbidrag för att täcka kontantinsatsen för en nyfödd som ska flytta hemifrån om 20 år (undantaget Stockholm). De flesta föräldrar (64 procent) som sparar till barnens framtida bostad sparar mellan 750—1 000 kronor i månaden. — Det finns många föräldrar som för- bereder sig för det här, men det finns också en hel del som inte har möjlighet, eller som inte är medvetna om vilka belopp det rör sig om för att kunna köpa en lägenhet när det väl är dags. För den som nu sitter med ett litet knyte i knät är uträkningen tänkt som en hjälp för att förstå vilka belopp det kan röra sig om, säger Emma Persson. Att spara till barnen är viktigt – att lära barnen att spara och handskas med pengar är minst lika viktigt Många föräldrar tycker att det är svårt att prata om ekonomi med sina barn. Dessutom är det något av ett tabu i Sverige att prata om pengar. ”Men gör det inte svårare än det är! Ta upp frågan i situationer där det ändå handlar om pengar, när ni ska köpa en present eller lördagsgodis. Då har du en naturlig ingång till ekonomi som gör det lättare att för- stå för barnet”, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Resonera med barnen om vad pengarna räcker till — Barn är som de flesta av oss och vill ha saker. När det sker kan du prata med ditt barn om skillnaden mellan det man måste ha och det man vill ha. Förklara att vissa saker får man önska sig, och andra behöver man — som till exempel mat. Ska ni åka på skidsemester på sport- lovet eller köpa en ny tv? Låt barnen vara med och tycka. Involvera dem i exempelvis sparandet till semesterkas- san och låt dem njuta av känslan att kunna genomföra något som ni sparat till under en period. Veckopengen — Något som gör det lättare för dina barn att förstå hur det fungerar med ekonomi är att redan från tidig ålder ge veckopeng. Att få en regelbunden summa pengar som ska räcka till nästa vecka är ett väldigt bra sätt att lära sig det som ekonomi i grunden handlar om, näm- ligen att hushålla med de resurser man har. Anpassa också ansvaret efter ålder. De yngre barnen kanske kan få ansvar för att köpa lördagsgodis, medan de äldre barnen kan vara mogna att hantera en enklare månads- budget så att pengarna räcker till biobesöket även i slu- tet av månaden, säger Emma Persson. Ska jag spara i mitt eget eller i barnets namn? Spara i ditt eget namn • Du väljer själv när du vill att barnet ska få tillgång till pengarna. När du tycker det är dags kan du ge sparandet som gåva. • Viktigt att känna till när du sparar i eget namn är att pengarna juridiskt sett fortfarande är dina, eftersom de står i ditt namn. Om du vill vara säker på att pengarna går till barnet om du skulle avlida behöver du skriva ett testamente där du anger att de spa- rade pengarna ska gå till barnet. Edblad rabattkod Spara i barnets namn • Juridiskt sett är pengarna att betrakta som barnets och ska användas i syften som gagnar barnet. • Från det att barnet fyller 18 år bestämmer barnet helt själv över sitt kapital. • Tänk på att eventuella inkomster av kapital kan påverka hur mycket bidrag och lån barnet kan få från CSN i framtiden. Man får inte ha högre inkomster under ett kalenderhalvår än upp till ett visst belopp (fribelopp) utan att studiestödet påverkas. När ska jag spara i fonder och när ska jag ha pengar på banken? Fonder Hur länge pengarna ska sparas eller när de ska användas har betydelse för vilket sparalternativ du ska välja. Generellt kan det vara bra att ha en buffert på sparkonto för kortsiktigt sparande och oväntade utgifter. För långsiktigt sparande är fonder ett bättre alternativ. Då kan du exempelvis spara via ett investeringssparkonto (ISK). Även små summor kan bli stora över tid om du får regelbunden avkastning på pengarna. Om pengarna ska användas i närtid och därför bör finnas tillgängliga är sparkontot ett bra alternativ, trots de låga räntorna. Om jag ändå vill spara på sparkonto? Många sparar pengar till barnen på ett sparkonto då det ger en garanterad avkastning men ingen ränta och eftersom pengarna inte riskerar att minska i värde vid en börsnedgång. Om du väljer att spara på ett sparkonto finns det ett alternativ om du vill att barnets spar- pengar ska växa så snabbt som möjligt. Öppna två sparkonton, först ett månadssparkonto som du sparar regelbundet på, och senare ett fasträntekonto som du för över spar- pengarna till när du har sparat ihop en lite större summa. Om du binder pengarna på fasträntekontot i exempelvis två år så går det att få lite högre ränta. Kom ihåg att banken i vissa fall tar ut en avgift för att ta ut pengar från en fastränteplacering. Hög eller låg risk? Då ett barnsparande oftast är på lång sikt kan det vara en god idé att våga ta lite högre risk för att få möjlighet till lite bättre tillväxt. Väljer du en högre risk kan det också vara bra att anpassa risknivån i sparandet allt eftersom barnet blir äldre. I dag finns det så kallade generationsfonder som minskar risken ju närmare du kommer utbetalningsdagen.