Omkring 40 procent av landets sambopar vet inte vad som händer med deras tillgångar i händelse av separation eller dödsfall. Det är också väldigt få par som har ordnat med samboavtal eller testamenten. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

Sambolagen reglerar enbart bostad och bohag som har köpts för att användas gemensamt. Sambolagen saknar däremot regler om hur alla andra tillgångar, bland annat bil, fritidshus eller sparande, ska fördelas i händelse av separation eller dödsfall. Kunskaperna om de juridiska reglerna för sambor är i många fall låga och de privatekonomiska konsekvenserna vid en separation eller dödsfall kan bli andra än som är tänkt. Det är därför viktigt att prata igenom hur man vill att tillgångarna ska fördelas om något oförutsett inträffar. Många gånger krävs också att ett samboavtal eller testamente skrivs. Men enligt undersökningen är det bara 34 procent som har pratat igenom hur de vill att ekonomin ska fördelas vid separation eller dödsfall. Och bara 14 procent av samboparen har skrivit testamente och 12 procent har skrivit samboavtal.

Fler behöver skriva juridiska handlingar

– Det är antagligen många fler som skulle behöva skriva juridiska handlingar. Sambor ärver exempelvis inte varandra om de inte skriver ett testamente till förmån för varandra. Det gäller även om man har gemensamma barn. Det är alltid barnen som ärver i första hand och är barnen omyndiga blir arvet spärrat av kommunens överförmyndare. Det kan förorsaka stora ekonomiska besvär som man kanske inte har räknat med. Även med ett testamente får barnen ut halva sitt arv efter föräldern men med en livförsäkring som faller ut vid dödsfall går det att trygga ekonomin, säger Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.

Värdet på bostaden delas

Värdet på en bostad som köpts för att användas gemensamt ska, enligt sambolagen, delas lika vid en separation även om det enbart är den ena sambon har köpt den eller har betalat mest vid köpet. Önskar man en annan fördelning än hälftendelning måste ett samboavtal skrivas. – Bostaden är oftast en stor investering och det är därför betydelsefullt att man tar reda på hur samboreglerna fungerar så att en eventuell bodelning blir rättvis. Det kan också bli orättvist om man flyttar ihop i en bostad som sedan tidigare ägs av den ena partnern. Fast man är med och betalar för boendet under många år, får man inte del av värdet vid en bodelning eftersom bostaden inte köptes gemensamt, fortsätter Elisabeth Hedmark.

Några saker att tänka på för dig som är sambo:

 • Fördela de löpande utgifterna så lika som möjligt.
 • Om ni köper bil ihop, se till att ni båda står som ägare på köpekontraktet.
 • Sparar ni på gemensamt konto ska ni båda stå som kontoinnehavare.
 • Prata igenom hur ni vill att ekonomin ska fördelas i händelse av separation eller dödsfall.
 • Sambor ärver inte varandra om det inte finns testamente.
 • Barn får alltid ut sin laglott även om testamente har skrivits.
 • Fundera på om ni behöver skriva samboavtal, testamente eller teckna livförsäkring.
 • Ta eventuellt hjälp av en jurist

Fakta om undersökningen

Under perioden 2 till och med 5 maj intervjuades 1 064 personer mellan 18 och 69 år på uppdrag av Länsförsäkringar. Webbintervjuerna genomfördes med hjälp av Cint.

Frågor som ställdes:

 • Har du gjort något av följande (till sambor): Skrivit testamente, skrivit samboavtal
 • Har du gjort något av följande (till gifta): Skrivit testamente, skrivit äktenskapsförord.
 •  Vet du vad som händer med era pengar/tillgångar om ni separerar?
 • Vet du vad som händer med era pengar/tillgångar om någon av er dör?
 • Har du och din partner pratat igenom hur ni vill att ekonomin skall bli ifall ni separerar eller någon av er avlider? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rabattkod Cocopanda