Att bara gå på i gamla spår, år ut och år in, gör inte mycket för arbetsglädjen och engagemanget. Som människor har vi oändlig potential för utveckling och behöver utvecklas genom hela livet för att må bra. När ett företags medabetare kontinuerligt utvecklas med stöd av en relevant utvecklingsplan, då ökar företaget chanserna att få ”mer” av varje person att komma till jobbet, till nytta för alla. För arbetsglädjen är det mycket viktigt att ha en utvecklingsplan och kontinuerligt lära sig nya saker och utvecklas. För att företaget ska få hållbar lönsamhet och behålla sin personal är det viktigt att ge personalen utrymme för utveckling. 
Här är några av de förutsättningar som kan skapa denna pågående utveckling tillika en hållbar lönsamhet:
– Ge feedback. All feedback är utvecklande men det gäller att den ges på ett respektfullt och konstruktivt sätt så att mottagaren tar den till sig och gör någonting med den. Det handlar inte bara om vad som sägs utan ännu mer om HUR det sägs. Ett företag som skapar en sådan ”feedbackkultur” öppnar dörren till en enormt dynamisk arbetsmiljö där utveckling blir både roligt och resultatgivande.
– Kontinuerliga utmaningar . Nog behöver alla nya utmaningar med jämna mellanrum, något ”att bita i”, sådant som gör att personen måste tänka till och ta sig utanför sin trygghetszon. När det händer, när personerna verkligen känner att de rör sig framåt, att de utvecklas då är det inte bara till nytta för personerna men också företaget. Det är inte ens så att alla utmaningar måste gå bra, det behöver också finnas ett utrymme att ”misslyckas”, att inte få ett perfekt resultat – det är dessa upplevelser som vi lär oss mest ifrån.
– Att ha en utvecklingsplan ger behövlig struktur och leder till eftertanke om utvecklingsbehov och hur dessa behov kan tillgodoses. En bra utvecklingsplan är enkel och fokuserad, med fokus på ett eller två områden, varav minst en bör vara en styrka. Dessutom bör en utvecklingsplan vara ständigt rul-lande, ständigt pågående, där chefen och medarbetaren kontinuerligt diskuterar vad som kan vidareutvecklas för att på bästa sätt kunna göra sitt jobb framgångsrikt.
– Möjlighet till utveckling behöver inte betyda att personalen ska på kurser och utbildningar. Det kan betyda det men det finns också så många andra sätt att utvecklas som kostar mindre och kan vara minst lika effektivit – mentorskap, nya uppgifter, självstudier online, nätverksmedlemskap och mycket mer. Var kreaitv och utforska möjligheterna. Ett företag har inte råd att INTE kontinuerligt hjälpa sina medarbetare att utvecklas. För om inte medarbetarna utvecklas, ja då blir det svårt för företaget att utvecklas. 
– Alla är bäst på något. Det pågår en styrkerevolution runtom i världen där fler och fler människor blir medvetna om att det lönar sig mer att satsa på folks styrkor än på folks svagheter. Ledare som fokuserar på sina medarbetares unika styrkor och talanger får bättre resultat (källa:Gallup). Att det dessutom är mycket roligare att fokusera på sina styrkor än sina svagheter är just inte direkt någon nackdel.  
”Det vi visste och kunde igår räcker inte imorgon – världen förändras kontinuerligt och alla som vill hänga med och ha möjlighet vara framgångsrik behöver bli student på livstid””. Elisabet Hearn, VD Think Solutions AB. 
Hur kan man lägga upp arbetet med vidareutveckling? Bland annat genom att kontinuerligt arbeta med tydliga mål och förväntningar, ha en tvåvägs kommunikation mellan chef och medarbetare, respektfull feedback, glädjefullt lärande och kultur där man inte pekar finger och utser syndabockar.