Redan 2009 kom 25 länder inom EU överens om en lösning för att uppnå ett enhetligt patentsystem. I praktiken har lösningen dock inte kunnat sjösättas eftersom frågor om överenskommelsernas giltighet väckts i den tyska författningsdomstolen och det har dragit ut på tiden. Men nu har alla inblandade länder givit klartecken och det enhetliga patentsystemet ser ut att kunna träda i kraft hösten 2022.
– Det blir billigare att ansöka om patent, och att försvara och ifrågasätta ett patent för en stor marknad. Patentet får bara begränsas, överlåtas, upphävas eller upphöra i alla de deltagande medlemsländerna samtidigt. Däremot är det möjligt att upplåta licens för utövande av patentet i bara någon eller några av medlemsländerna, säger Peter Strömbäck generaldirektör på Patent- och registreringsverket, i en kommentar.
Hela det enhetliga patentsystemet, träder i kraft när domstolsavtalet godkänts (ratificerats) av 13 länder, däribland Tyskland, Frankrike och Italien. Flowlife rabattkod
Alla EU-länder deltar inte i det enhetliga patentsystemet. Storbritannien har lämnat EU så i dagsläget är det 24 länder som är med av vilka 16 länder hittills har ratificerat domstolsavtalet.
Mer information om det enhetliga patentsystemet finns på: https://www.unified-patent-court.org