De senaste åren har hjärnforskningen visat på betydelsen av rörelse för vår hälsa.  Vikten av vardagsrörelse som att stå upp och jobba har visat sig vara en hälsofaktor då vi arbetar stor del av vår vakna tid. Arbetsplatsens utformning för hälsans betydelse spelar en allt större roll. Med allt fler som jobbar hemifrån finns en ökad risk att ”sittsjukan” ökar ytterligare om inget görs. Alingsåsföretaget Matting initierar nu en satsning för att motverka den utvecklingen.
Många svenska och utländska företag ser nu, precis som Matting, flera fördelar med att låta medarbetare arbeta hemifrån. Men denna nya arbetsplats ”Hemmet” är ofta inredd för avkoppling och samvaro. Hemmakontoret riskerar att bli en hälsofälla. Rapporter från bland annat WHO*, Lancet’ och ICSSPE* visar att stillasittandet ökar, bl a på grund av stillasittande arbete.
För att motverka nya ohälsotal och ökat stillasittande behövs en större medvetenhet och satsning från arbetsgivare och ansvariga att erbjuda en aktiv hemarbetsplats och innovativa lösningar. När vi inte tar oss till kontoret tappar vi också delar av vardagsmotion vi kanske inte är medvetna om, som promenaden till bussen, cykelturen till jobbet och rörelsen till gemensamma utrymmen på kontoret, menar Malin Helltén, konceptutvecklingschef på Matting AB
Via en ny hemsida och kunskapsspridning vill Matting lyfta fram fördelarna med att arbeta hemifrån men också medvetandegöra arbetsgivaransvaret och inspirera till att investera i aktiva hemarbetsplatser för att förhindra skador och ohälsa på lång sikt.
Alingsåsföretaget har tillsammans med designern Dan Ihreborn utvecklat ett svensktillverkat manuellt höj- och sänkbart bord, utan el, som är särskilt utformat för att passa in i hemmiljö. Med relativt enkla medel och tillbehör som olika ”aktiva” produkter till exempel balansmatta eller balansplatta och balansboll blir även hemarbetsplatsen en ergonomisk och hälsosam lösning.
– Vi måste alla ta ansvar för vår folkhälsa. Att ha möjlighet att stå upp och jobba ökar blodcirkulationen och ger en mängd fördelar som ökad syresättning, minskad belastning på nacke och rygg och kan förebygga sjukdomstillstånd som hjärt-/kärlsjukdomar, diabetes, övervikt med mera. De flesta företag och organisationer har på det fysiska kontoret investerat i höj- och sänkbara bord, ståmattor och olika tillbehör för att kunna hålla sig aktiv och minska stillasittandet på kontoret. Detta är, om möjligt, än viktigare för den som jobbar hemma, säger Camilla Elvljung, vd på Matting.  
Camilla fortsätter;
Det inte bara företagens goda vilja som styr hur arbetsmiljön är hemma, även arbetsmiljöreglerna är tydliga här, samma regler för god och hälsosam arbetsmiljö gäller för hemmet precis som för kontoret.