Det är sjukfrånvaron som oroar småföretagare mest, visar försäkringsbolaget Ifs årliga undersökning bland företagare. Sju av tio uppger att längre sjukfrånvaro kan påverka verksamheten allvarligt. Lågkonjunktur och ökade kostnader hamnar längre ned på listan över vad som kan hota verksamheten.
Den vanligaste källan till oro för småföretagarna är att själv bli sjukskriven. Drygt varannan (55 procent) är orolig för detta. Det är något vanligare att kvinnor oroar sig (75 procent). Även åldrarna 35 till 49 år sticker ut (79 procent) och de som inte är förberedda för oväntade ekonomiska utmaningar är överrepresenterade (84 procent).
– Just nu är rekordmånga sjukskrivna för stress och vi ser oroande trender när det kommer till förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen. Som småföretagare blir det ännu viktigare att jobba långsiktigt med de här frågorna, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If.
Drygt varannan litar på att de anställda kommer att få snabb tillgång till den skattefinansierade sjukvården om de blir sjuka eller råkar ut för skada, 55 procent. Det är en nedgång från 2022 då 60 procent svarade ja på den frågan. Det är 34 procent som inte litar på det och i åldrarna 35-49 är denna siffra 45 procent.
Vidare är nära fyra av tio (39 procent) oroliga över att företaget ska drabbas av lågkonjunktur. Tre av tio (30 procent) är oroliga över ökade kostnader. Att bli utsatt för inbrott eller stöld oroar 27 procent, medan arbetsplatsolyckor oroar 17 procent. Minst verkar oron vara för frågor som rör rekrytering men även naturskador hamnar långt ned för den tillfrågade gruppen. (Faktorer som bransch och företagets storlek kan spela in i hur man värderar olika orosmoment).
– Vår undersökning visar tydligt att de anställda och den egna arbetsförmågan är den absoluta nyckelfrågan för småföretagarna. Medarbetarnas hälsa är viktigast av allt. Den insikten behöver vi på en samhällsnivå hitta sätt att lyfta. Det är en folkhälsofråga där arbetsgivarna har ett ansvar och en stor möjlighet att påverka, säger Andreas Duker, chef över företagsförsäkring på If.
 
Fler resultat från undersökningen:
k 39 % har idag privat sjukvårdsförsäkring för sina anställda. 41 procent uppger att de inte har och inte heller funderar på att skaffa.
k 13 procent av egenföretagarna är idag oförsäkrade. Lika stor andel (13 procent) menar att de omfattas av hemförsäkringen, vilket ofta är felaktigt.
k Den vanligaste försäkringen bland småföretagare är för inbrott/stöld, här är majoriteten (56 %) försäkrade