Allt fler äldre klarar inte av att betala sina skulder. Hos Kronofogden har ärendena med äldre ökat betydligt mer än för de yngre. Nästan 66 000 personer över 65 år har idag skulder hos myndigheten. – Med tanke på att kostnaderna har skjutit i höjden de senaste åren och inkomsterna för pensionärerna inte hängt med i inflationstakten är jag inte förvånad över att så pass många dragit på sig stora skulder, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar och fortsätter: de höga priserna äter i princip upp deras pension.

Under helåret 2024 väntas en singelpensionärs utgifter för boendekostnader, mat, hushållskostnader och el uppgå till totalt 14 576 kronor per månad, vilket i princip motsvarar en genomsnittlig allmän pension före skatt. Länsförsäkringar har räknat på en genomsnittlig pensionärs kostnader för räntor, mat, hushållskostnader och el. Beräkningarna visar att hushållen under de senaste åren fått påtagligt högre kostnader där bara livsmedel står för drygt 20 procent av hushållens kostnader. I år får de flesta pensionärer en höjning av sin totala pension till mellan 500 kronor och 1 500 kronor efter skatt men trots det väntas ett genomsnittligt singelhushåll lägga i princip hela sin disponibla inkomst på boendekostnader, mat, hushållsutgifter och el 2024. – Vi har i dag en realitet där kostnaderna ökar markant och många pensionärer har nu en svag motståndskraft för nya och oväntade utgifter, där många balanserar på marginalen. Det är en betydligt större andel av den disponibla inkomsten för pensionären som idag går till att betala nödvändiga utgifter jämfört med 2021 men under 2024 ser det ut faktiskt ut som att kostnaderna sakta börjar plana ut, säger Trifa Chireh. Uträkningen visar att det är tufft för många pensionärer att få ekonomin att gå runt så att bli sambo är ett bra sätt för pensionärer med låg inkomst att få pengar över. Ett par som bor ihop kan få ned utgifter rejält i relation till den disponibla inkomsten. – Många människor, särskilt ensamboende pensionärer, är oroade över hur de ska ha råd att bo i framtiden. En möjlighet kan även vara att skaffa en inneboende. Utöver den ekonomiska aspekten finns det också en utbredd ensamhet bland seniorer som ett nyfunnet samboliv kan råda bot på, säger Trifa Chireh. En grupp som är särskilt utsatt är ensamstående kvinnor som i genomsnitt har 70 procent av mäns pension. – Ensamboende pensionärer står inför utmanande ekonomiska tider, särskilt med tanke på stigande inflation och ökade kostnader för boende, transport, bredband, försäkringar, mat och kläder. Detta skapar oro bland pensionärer, särskilt äldre kvinnor, eftersom den genomsnittliga pensionsnivån för kvinnor är 30 procent lägre än för män, säger Trifa Chireh. Trifas 10 bästa tips för att möta ett tufft ekonomiskt år: 1. Har du låg pension kan du få bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd efter att du fyllt 66 år som är behovsprövat. Kolla med Pensionsmyndigheten vad som gäller för dig. 2. Har du det ekonomiskt tufft just nu eller ingen sparbuffert går det bra att ta ut hela eller delar av den allmänna pensionen för att plussa på den dåliga ekonomin samtidigt som du arbetar om du har nått en ålder när du kan börja plocka ut den allmänna pensionen (från 63 år 2024). 3. Räkna igenom din ekonomi för att ta reda på om du ska flytta. Hur mycket kan du frigöra om du exempelvis säljer din bostad för att köpa en mindre eller flytta till en hyresrätt? 4. Har du tomma rum över i bostaden eller en stuga som ingen använder längre kan du hyra ut och få in en extra inkomstkälla. Det är ett utmärkt sätt att få lite hjälp för att betala hyran varje månad. kom ihåg att dina extra hyresintäkter behöver skattas, läs mer om detta på Skatteverkets hemsida. 5. Planera veckans måltider efter rabatterbjudanden och handla även på andra livsmedelkedjor än det du är van vid. Har du en månadslön efter skatt som understiger 12 200 kronor per månaden kan du söka medlemskap i vissa livsmedelsbutiker för att kunna handla mat billigare. 6. Ansök hos banken om att slippa amortera eventuella lån. Det kan frigöra några tusenlappar för att möta den minskade inkomsten. 7. Bli ”jobbonär” och jobba extra samtidigt som du tar ut din pension. Fördelaktigt efter att du fyllt 66 år. 8. Ta bort återbetalningsskyddet på dina tjänstepensioner och höj din pension upp till 10 procent. Kontakta ditt pensionsbolag. 9. Se över dina försäkringar, och framför allt vad de kostar. Samla dina försäkringar till ett och samma försäkringsbolag för att få rabatt. 10. Ansök om skuldsanering hos kronofogden för att bli skuldfri, om du är väldigt skuldsatt. kontakta budget och skuldrådgivare i kommunen om man känner att man behöver ha information eller planering kring privatekonomin. Varje kommun har enligt lag skyldighet att hjälpa de skuldsatta.