I takt med att mer teknik och digitala lösningar kryper in i markndsföringen ställs högre krav på nya kompetenser. En ny undersökning visar att företag dock har svårt att få tag på experter inom bland annat AI, programmatisk marknadsföring samt IoT-utveckling.

Undersökningen har gjorts av Word Federation of Advertisers (WFA) bland deras 600 medlemmar, och syftar till att undersöka inom vilka områden marknadsförare har störst utmaningar, samt vad som ligger högst på prioriteringslistan just nu.

Föga förvånande är AI på allas läppar, och den digitala integreringen i marknadsföringen ligger högst upp på prioriteringslistan, med en ranking på 4,4 av 5. Samtidigt anser dock deltagarna i studien att de i nuläget presterar bra inom det området, men för att framtidssäkra verksamheten krävs mer jobb. Detta jobb kräver nya kompetenser, och 73 % av de svarande nämner AI som ett område där de har stora utmaningar. Enligt 62 % är även möjligheterna att ta fram eget programmatiskt material en stor utmaning och 52 % nämner även IoT som ett område där de skulle behöva lägga mer fokus.

Marknadsföringen håller med andra ord på att ta stora kliv framåt, och det gäller att attrahera relevant kompetens för att kunna hänga med. Men även stora bolag som Google, Facebook och Salesforce har problem att attrahera personer med denna typ av kompetens, främst eftersom det finns alldeles för få personer med kompetens inom framför allt AI och maskininlärning. Cocopanda rabattkod

Även mer traditionella områden som varumärkespositionering och e-handel kom högt på prioriteringslistan, även om de tillfrågade även där ansåg att de gjorde ett bra jobb. Men det visar bara på det faktum att marknadsföringsarbetet aldrig är färdigt, utan det gäller att hela tiden fortsätta arbeta på att finnas högt upp i kundernas medvetande.

Hur företag ska kunna attrahera ny kompetens kommer dock fortsätta att vara ett stort bekymmer, och frågan är vad som är den enklaste lösningen. Det går kanske till viss del att utbilda befintlig personal inom de nya områdena, men för att verkligen kunna jobba med utveckling och implementering av avancerade tekniker som AI och IoT krävs sannolikt mer extern expertkompetens. Till viss del kan det även gå att köpa färdiga produkter som har ett enkelt användargränssnitt, men då begränsas återigen utvecklingen av nya produkter, eftersom du då hämmas av att verktyget inte är ditt eget. Dock kan dessa två tillvägagångssätt erbjuda en ”quick fix” för företag, medan utbildningar hinner ikapp och det finns fler personer med relevanta kompetenser tillgängliga på marknaden.