En europeisk undersökning från jobbsajten StepStone visar att Sveriges chefer är bäst i Europa på att uppmärksamma och ge beröm till sina medarbetare. I Sverige får 41 % av de anställda erkännande för sina prestationer från chefen, följt av danskar och fransmän med 38 % respektive 35 %.
Resultatet gör Sverige till det land i Europa där anställda får mest beröm och erkännande på sitt jobb. Undersökningen visar att 74 % av anställda européer sällan eller aldrig får beröm eller uppmärksamhet från sina chefer. Endast 26 % av européer säger att deras prestation på arbetsplatsen är uppskattat av överordnade. Totalt svarade över 4 400 européer på webbenkäten. Cocopanda rabattkod
– Brist på erkännande är inte bara demoraliserande för de anställda utan det kan också vara skadligt för ett företags resultat. Företag där personalen är underskattad riskerar att förlora kompetent personal som kommer att börja leta efter andra jobb. Anställda som uppmärksammas och får beröm blir mer motiverade och levererar ett högre värde till organisationen, säger Charlotte Ulvros, marknadschef på StepStone.
I Sverige får 41 % av de anställda beröm för sina prestationer, tätt följt av danskar och fransmän med 38 % respektive 35 %. Tyskland är det land där de anställda får minst erkännande. Endast 19 % av tyskarna säger att deras arbete uppmärksammas och omnämns av chefen.
Många anställda har lärt sig att leva med bristen på uppmärksamhet på sin arbetsplats. Av de 74 % som fick lite eller inget erkännande säger 25 % av dem att de inte har något emot det. Frankrike är det land i Europa där de anställda hanterar bristen på erkännande bäst, hälften säger att det är okej att få mycket lite eller inget erkän-nande alls från sina chefer.