Den svenska ekonomin har påverkats av Covid-19 och företag behöver utveckla sina affärsmodeller och påskynda digitaliseringen för att komma ur krisen. Men för att det ska vara möjligt behövs rätt kompetens menar Carl-Magnus Fernqvist på rekryteringstjänsten Gritify som vill förändra sättet vi rekryterar och söker jobb på. Tjänsten lanseras den 15 juni.
Under de senaste månaderna har den svenska arbetsmarknaden genomgått en radikal omställning och många människor har blivit av med sina jobb. Enligt Arbetsförmedlingen har 76 078 personer blivit varslade sedan i början av mars, till följderna av Covid-19. Samtidigt har många blivit permitterade och därmed fått tid att tänka igenom vad som egentligen är viktigt med karriären.
– För att komma ur krisen behöver svenska företag utveckla sina affärsmodeller och påskynda digitaliseringen, men då behöver man också ha rätt kompetens på plats. De mest attraktiva individerna är hetare än någonsin vilket gör att vi behöver revolutionera sättet vi rekryterar på, säger Carl-Magnus Fernqvist, VD och medgrundare på Gritify.
Med Gritify är det inte kandidaterna som söker jobben, utan jobben som söker kandidaterna. Genom en tydlig process anger kandidater bland annat önskad lön, möjlighet till distansarbete och annat som gör kandidaterna benägna att lyssna till nya karriärmöjligheter. Detta minimerar risken för negativa överraskningar vid processens slutskede och sparar på så vis dyrbar tid.
– Vi har brutit ner alla steg av rekryteringsprocessen för att skapa en tjänst som är tidsbesparande för alla inblandade men framförallt rättvis och med fokus på faktisk kompetens. På så sätt blir maktbalansen mer jämlik och det är ju så faktiskt så rekrytering borde funka, säger Carl-Magnus Fernqvist, VD och medgrundare på Gritify.
 
Anonymitet som möjlighet
På Gritify är kandidaterna inledningsvis anonyma vilket säkerställer att fokus läggs på kompetens snarare än att viktiga rekryteringsbeslut påverkas av förutfattade meningar. För kandidaterna är anonymiteten dessutom en möjlighet att vara passivt tillgänglig och få kontinuerlig exponering mot arbetsmarknaden utan att riskera något. Samtidigt får arbetsgivare tillgång till kandidater utanför det befintliga nätverket.
– Alltför många företag rekryterar bara inom sina egna nätverk, något som gör att man går miste om enormt mycket kompetens. Det är bekvämt att anställa någon man känner eller som har samma bakgrund som en själv, men är det egentligen det bästa för företaget? undrar Carl-Magnus Fernqvist, VD och medgrundare på Gritify.
 
Så fungerar Gritify
Gritify är en ny, molnbaserad tjänst som hjälper företag att rekrytera alla som jobbar inom IT, som ekonomer, jurister, ingenjörer och marknadsförare på ett effektivare och enklare sätt än någonsin tidigare. I utbyte mot initial anonymitet anger kandidater vad som skulle göra de benägna att lyssna till nya karriärmöjligheter vilket ger kandidater en kontinuerlig exponering mot arbetsmarknaden och företag tillgång till kandidater som inte kan nås genom traditionella rekryteringar.
Att tjänsten är digital innebär revolutionerande möjligheter för företag att redan innan de träffat kandidater visa varför de är relevanta för just de kandidater vars erfarenheter och preferenser matchar det företaget söker.
Rekrytering med Gritify ger kortare ledtider, mindre administration och en högre andel lyckade rekryteringar jämfört med traditionella rekryteringsprocesser.