SEB lanserar idag den nya undersökningen Sparkollen för att bättre förstå hur svenskarna sparar. Sparkollen tar tempen på om hushållen planerar att öka eller minska sitt sparande kommande sex månader samt fångar upp det månatliga sparandet och utvecklingen i konsumtion. Tillsammans kommer dessa indikatorer att ge en snabb fingervisning om hushållens privatekonomiska ställning och riktningen i svenskarnas sparande. Under första kvartalet 2022 ligger Sparkollen på 14 enheter, vilket visar att hushållen planerar att öka sitt sparande det kommande halvåret. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden var 5 304 kronor och spararna planerar att minska sin konsumtion de närmaste sex månaderna. 
Andelen hushåll som planerar att spara mer de kommande sex månaderna jämfört med det senaste halvåret är i SEB:s första Sparkollen 24 procent. Andelen som planerar att spara mindre uppgår till 10 procent, medan andelen som inte planerar några förändringar ligger på 59 procent. Sparkollen är skillnaden mellan andelen som planerar att öka sitt sparande och andelen som planerar att minska sitt sparande. Storlek ICIW tights Sparkollen ligger i denna mätning på 14 enheter, vilket visar att hushållen planerar att utöka sitt sparande det kommande halvåret.
– I den första Sparkollen uppger var fjärde svensk att de planerar att spara mer det kommande halvåret. Under våren har det haglat från de privatekonomiska orosmolnen och i orostider är det naturligt att hushåll bygger upp ekonomiska krockkuddar. Ett tecken på att det framförallt är trygghetssparande som ligger högst på listan är att nästan varannan sparkrona går direkt in på sparkontot, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.
81 procent av svenskarna har ett månadssparande. Det genomsnittliga sparbeloppet ligger på 5 304 kronor per månad. Under första kvartalet fördelade hushållen en genomsnittlig sparad hundralapp med 42 kronor på sparkonto, 19 kronor i fonder, 19 kronor i pensionssparande, 9 kronor i amortering, 8 kronor i aktier och 3 kronor på annat sätt. Undersökningen visar även att sparkvoten, det vill säga sparbeloppet i förhållande till inkomst, ligger på 14 procent.
– Att närmare 8 av 10 svenskar månadssparar visar på att vi har en stark sparkultur i Sverige. Ett månadsspararande på i genomsnitt 5 304 kronor är ett riktigt styrkebesked när det kommer till hushållens motståndskraft inför en period av hög inflation och ett stigande ränteklimat, säger Américo Fernández.
Sparkollen undersöker även om hushållen planerar att konsumera mer eller mindre under det kommande halvåret jämfört med de senaste sex månaderna. Också denna indikator mäts som ett balansmått. Andelen som planerar att konsumera mindre uppgår till 28 procent medan andelen som planerar att konsumera mer uppgår till 12 procent. 55 procent planerar att konsumera lika mycket som man gjort under de senaste sex månaderna. Under första kvartalet ligger indikatorn på -16, vilket innebär att svenska hushåll planerar att sänka sin konsumtion det närmaste halvåret.  
– Höga elräkningar och stigande driv- och livsmedelspriser i kombination med högre bolåneräntor gröper ur hushållens plånböcker. Att så många som drygt var fjärde person planerar att dra ner sin konsumtion de närmaste sex månaderna riskerar att få svensk ekonomi att tappa fart, en utveckling som gör Riksbankens balansakt mellan att höja reporäntan eller hålla den oförändrad ännu svårare, säger Américo Fernández.
 
Källa: SEB Foto: Ron Lachowska